U2:13


(Rubrik:)
Brobyggie fiärdingen.


      Notarum explicatio.

1.   Hinsebodha är et skattehemman.
      Skattat för,                                    spansädee  8 1/4.
      Till förbemelte hemman är ingen trädes
      eller sädes åcker, utan alenast täcchtiord.
      Åcker utij en täccht medh A noterat,   tunnor  1 5/8.
      Höö der sammastedhes,                             las  5.
      Åcker uti en täccht medh B noterat,    tunnor  1 3/8.
      Hö der sammastedhes,                              las  2.
      Höö af en liten täppa medh C noterat,       las  1/2.
      Åcker af samma täppa,                       tunnor  1/4.
D.  Höö af en ilack myreualztäppa,                  las  1/4.
      Efftershrefne ägha utij Stortächten
      medh E noterat.
      Åfuanbemälte Hinsebodha ägher uti samma
      ängh, höö                                                  las  20.
F.  Åcker uti samma ängh,                         tunnor  1 3/32.
      Erick Larsson i Westanswäg utij Bro-
      byggie fierdingenn fin1 på den taflan
      medh nommero     , ägher och utij samma äng
      medh E noterat, hö                                    las  20.
G.  Åcker af samma ängh,                          tunnor  1/2.
      Mårten Jöransson i Alderbäcken och Bro-
      byggie fierdingenn finss på den taflan
      medh nommero 7, ägher hö utij bemelte tächt
      medh E noterat,                                        las  10.
G.  Åcker der sammastedhes,                   tunnor  3/8.


      Notarum explicatio.

      Enn hesthagha medh H noterat.

      Till bemelte hemman är skogh och mulebete.
      Timber, näffuer och löfskogh til nödtorfften.


(Karttext:)
Här mötta Näss ägor.
Kuteboo ägher på denna sidhan, finnes folio 14.
Här möther Murreboo ägor påå denna sidhan.
Tuna åhn.
Här mötha Galdz-boo ägor.
Grund leriordh.
Obrukad ler iordh.
Leriord.
Här möther skogh och mulebethe.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


______________________
1Fel för fins.