U2:135


Hångzarffwe, Kiölfwenääs,
Wästan ängh och Skreddare
bakens ägor i Kiärebyggie
fierdingen offwan broon på detta
charthet affrijttade och deschriberade.

Nummero  13.