U2:150


(Rubrik:)
Amunszbergz fierdingen.


Tälnebäckz änghan
med L noterat.
Kommer en dhel
dhesse effterskrif-
ne tu heman til
i Norr Amunssbergh
som ähre Larss Pers
och Olof Pederssons
heman, huilka hem-
man finnas afrijtade
folio 93. Tälnebeckz
ängen blifuer och dher
samastädes både
describerat och spe-
cificerat.
Den andra delen af
förbemälte Tälnebeckz
ängan med L note-
rat, blifuer och fo-
lio 92 describe-
rat. Förbemälte Tälne-
beckz änghan inne-
håller all tilhoopa,
höö til      30 lass.
Dhe förbemälte tu hemma-
nen i Norr Amunss-
bergh, äga 18 lass til-
hopa af bemälte ängh.
Dee andra 12 lassen
blifua folio 92
specificerade.


(Karttext:)
Tällnebekz ängan ähr beblandat med myre och hård wals båtn.
Här mötter Tälnebäckz myran på denna sidan.
Här möther Stora Norbergz ängan på denna sidhan om elffwan.
Här mötter enn onytigh myra på denna sidhan.
Tiern.
Dale elffwan.
Kallass Äffian.
Sand mylla.
Kallass Hagen.
Här mötter bergh och skogh på denna sidhan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.