U2:153      Notarum.

1.   Näset ähr 1/2 skattehem-
      man, skattat för                                 spansäde  7.
A.  Utsäde det ena åhret,                           tunnor  4 15/16.
B.  Det andra åhret,                                   tunnor  3 1/8.
C.  Åker uthi täcktan,                                tunnor  3 1/16.
      Höö af samme täckt,                           las  6.
      Åker uthi Hagen med D noterat,          tunnor  6 5/16.
      Höö dher sannestädes1,                       las  8.
      En åkertäppa med E noterat,               tunnor  2 11/16.
      Höö af  Strandan med F noterat,         las  3.
      Åker dher sannestädes1,                     tunno15/32.
      En åkertäppa med G noterat,              tunnor  1 3/16.
      En åkertäppa med H noterat,              tunnor  1 3/8.
      Höö af en ängestäppa med I noterat,   las  1 1/2.
K.  Höö af en hårdwals ängh,                    las  7.


      Explicatio.

      En croneängh med L noterat, kommer
      cronehemmanet Båtstä fiergian til
      som fins i Tiernebygge fierdingen folio 55,   lass  7.
      Erick Pederson i Norr Amunssbergh,
      äger och höö af en ängh med M noterat,     las  1/2.
      Erick Jöranson ibidem, äger och höö af sam-
      ma ängh,                                                     las  1/2.
      Matz Larson ibidem, äger och höö af samma ängh,   las  1.
      Noch höö af en liten ängestäppa med N noterat,    las  1/4.
O.  Erick Pederson äger änu höö af en ängh,      las  2 1/2.
      Erick Jöranson äger och höö af en ängzfiell
      med P noterat,                                           las  3.
      Pål Jonson ibidem, äger och höö af en ängz-
      fiell med Z noterat,                                      las  1 1/2.
      Tyske Brita ibidem, äger af samma ängzfiell,   lass  1 1/2.
      Til förbemälte Nässet ähr skogh och mulebete til
      nötorften.  Timber, näfuer och löfskogh intet.
      Fijskewatn i Dale elfuen.  Quarn och sågh intet.


(Karttext:)
Dale elffwan.
Gubbe näset, hårdwals ängh.
Här mötta Norr Ammess-bärgz ägor.
Elack sand-iordh.
Sandiordh.
Sandiord.
Sandiordh.
Elack sandiord.
Sandhiordh.
Sandhiord.
Sandmylla.
Färgge tiernan.
Tiern.
Dale elffwan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


___________________
1Fel för sammestädes.