U2:154


(Rubrik:)
Tuna sochn.


Notarum explicatio.

Anderss Matsson i Söder
Amunssbergh, fins folio 85,  äger
höö uthi en ängh, kallass Gub-
be nässet, fins afrijtat folio 23
och ähr med R noterat,                     las  5.

Anderss Oloffsson i Smäl-
taregården, fins folio 82, äger
och höö af en ängh med S noterat,
fins afrijtat folio 93,                          lass  2.
Åker dher sannestädes1,                 tunno19/32.
Noch åker af en täppa med T note-
rat, fins afrijtat folio 93,                   tunno9/32.


      Notarum explicatio.

1.   Solbacken ähr itt skat-
      te torp, skattat för                          spansäde  4.
      Till förbemälte torp ähr ingen trädes eller
      sädiss åker uthan täcckteiordh.
A.  Åker uthi täccktan,                                      tunnor  6 13/16.
      Höö af samma täckt,                                   las  10.
      Förbemälte täck ähr mycket skarp hårdwals
      täckt.
B.  En åkertäppa,                                             tunno7/8.
C.  Höö af en täppa,                                         las  1 1/2.
      Åker uti samma täppa,                                tunno3/4.
D.  Höö af en ängesstäppa,                               las  2.

      Till förbemälte torp ähr skogh och mulebete
      til nötorften.  Timber, näfuer och löfskogh
      på Ålmenningen.
      Fijskewatn i Dale elfuen såsom och i Haf-
      Trållet, fins folio 93.


(Karttext:)
Elack sandhiordh.
Sandiordh.
Här möther skogh och uthmarck.
Dale elfwan.
Elack sandhiordh.
Sand iordh.
Sandiordh.
Tiern.
Uthmarck.


_________________
1Fel för sammestädes.