U2:155


(Rubrik:)
Amunssbergz fierdingen.


      Notarum.

1.   Kåpperslagare gården ähr
      ähr itt skattehemman, skattat för span  6.
      Till förbemälte hemman ähr ingen sädes
      eller trädes åker utan täckteiordh.
A.  Åker uthi täcktan med A noterat,                 tunnor  7 3/4.
      Höö der sammestädes,                                las  7.
B.  Höö af tacktan1 med myre och hård-
     wals båtn beblandat,                                     las  9.
      Åker dher sammestädes,                             tunnor  4 15/16.
      Höö af en liten änges hage med C noterat,  las  2.
      En åkertäppa med D noterat,                      tunnor  1 3/16.
      Höö af en ängesstäppa med E noterat,        las  2.
F.  Höö af en skarp hårdwals ängessfiell,          lass  2 1/2.
G.  En onyttigh skarp hårdwals backe der sannestädes2.
      En kalfuetäppa med H noterat.


      Explicatio.

      Höö af en liten ängess täppa  med K noterat,
      kommer Solbacke hemmanet til, fins folio 94,    lass  1.
      Erick Larsson i Gemmessberkie, fins
      folio 97, äger höö af en skarp hård och
      myrewals ängh med L noterat,                     las  6.
      Pedher Matsson ibidem, äger och höö
      af en hård och myrewals ängh med M
      noterat,                                                       las  5.
      Joran3 Matsson ibidem, äger
      och höö af en skarp hårdwals tegh med
      N noterat,                                                   las  3.

      Till förbemälte hemman ähr skogh och mulebete
      til nötorften.  Timber, näfuer och löfskogh på
      Store Ålmenningen.  Fijskewatn i Dale elfuen.
      Sågh och quarn intet.


(Karttext:)
Här mötter skogh och mule-bethe såsom och Stora Hedhan påå denna sidhan.
Sandh iordh.
Dale elffwan.
Sandh iordh.
Onytiga såndbackar
Sandhiordh.
Skogh och uthmarck.
Uthmarck.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


__________________
1Fel för täcktan.
2Fel för sammestädes.
3Fel för Jöran.