U2:159


(Rubrik:)
Tuna sochn.


Notarum explicatio.

Mass Knutsson i Tierna i Tierne-
bygge fierdingen, ägher en sualtequarn1
med 44 noterat, brukass höst och wåår.
Förbemälte Mass Knutsson, fins på dhen taflan med
nummero 12.

Mass Jönsson i Ytter Forsa, fins
i Tiernebygge fierdingen folio 95, äger och
en squaltequarn med 45 noterat.

Hanss Simmesson i Borlänge
fins på dhen taflan i Tiernebygge fierdingen
med nummero 11. Äger en squaltequarn med 46
noterat som och brukas höst och wår.


Notarum explicatio.

Erick Larsson i Biurååss i Gag-
ne sochn fins    .
Äger och en squaltequarn med 47 noterat,
brukass och höst och wår.

Till förbemälthe Ginnenessberkies2 by ähr
skogh til nötarften. Mulebethe och til
nötarften.  Fijskie uthi Dale elfuen.


(Karttext:)
Här möther skogh och mulebethe på denna sidhan.
Här möther ett bergh, kallas Höge bergieth.
Här möther skogh och uthmarck.
Elack sandhiordh.
Hård-wals ängh.
Lermylla.
Leriord.
Sandh mylla.
Grund leriord.
Sandh mylla.
Lermylla.
Sand mylla.
Sand mylla.
Sandh mylla.
Sand mylla.
Sand iordh.
Sand mylla.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_________________
1Fel för squaltequarn.
2Fel för Gimmessberkies.