U2:160


Effterskrefne byar ähro i Tuna sochn öfwan bron
och Skomsareby fiärdingen belägne
och afmätte anno 1645.

Yter Skomsarfueby, fins                                     folio  100.
Öfuer Skomsareby, Öffuerby och Käreby1,        folio  103.
Fiäcklemyran, Yter Vtandall och Vtandal,          folio  105.
Öfuer Wtandall,                                                 folio  109,
Alzbäch,                                                            folio  111.
En ängh, kommer Alzbäch till,                            folio  112.
Tächt,                                                               folio  113.
Dalsiö,                                                              folio  114.
Igelltiärnebodha,                                               folio  116.
Yter och Öfuer Nyckleby,                                 folio  118.
Öfuer och Yter Nyckleby ängie,                        folio  121.
Söpnareby och Killarfue,                                   folio  120.
Söpnareby ängie,                                              folio  124.
Islingeby,                                                          folio  124.
Backaregiärdet,                                                folio  125.
Domnarfue,                                                       folio  128.
Yter Hönssarfue,                                               folio  129.
Öffuer Hönssarfue,                                            folio  131.
Hagha och Yter Medhuagha2,                           folio  132.

Noch een tafla på Fagerstadh, nummero 2 noterat.


______________________
1Fel för Kåreby?
2Fel för Medhuägha?