U2:167


(Rubrik:)
Tuna sochn.


Notarum.

Desse effterskriffne ängar ähre describerade
och specificerade folio 105 och kommer undertecknade till.

Chrestopher Larsson i Ytter Uthendal, fins folio 105
describerat under nummero 7, äger höö af
enn hårdewalz ängh medh P noterat,                  5  las.

Jöran Oluffson i Uthendall, fins folio 105
describerat under nummero 8, äger höö af en
hårdewalz ängh med Z noterat,                          6  las.
Åker der sammastädes,                                    1 1/16  tunna.

Hanss OLuffson i Uthendal, fins folio 105
describerat under nummero 9, äger och höö af
enn hårdewalz ängh med Ö noterat,                   4  las.
Åker der sammastädes,                                     3/8  tuner.
Höö af enn hårdewalz täppa medh Å noterat,   2 1/2  las.
Åker der sammastädes,                                     1/8  tunna.
Höö af en ängh med 23 noterat,                        7  las.
Åker der sammastädes,                                     1 1/32  tunna.

Erick Olufsson i Fiäcklemyran,
Fins folio 104 describerat under nummero 1, äger
höö af enn hårdewalz täppa med 20 noterat,     3  las.
Åker der sammastädes,                                    1/16  tunna.


Explicatio.

Äger och förbemäle1 Jöran Olufson i Uthendal höö af den
hårdhewalz änghen medh Ö noterat,                  4  las.
Åker der sammastädes,                                     3/8  tunner.
Höö af enn hårdewalz täppa medh Å noterat,    2 1/2  las.
Åker der sammastädes,                                     1/8  tunna.

Anders Matsson i Uthendal, fins folio 105 describerat
under nummero 10, äger höö af enn hårdewalz ängh med 22 noterat,  4  las.
Åker der sammastädes,                                     13/16  tunner.
Höö af en hårdhewallz ängh som fins medh 24 noterat,   8  las.
Åker der sammastädes,                                     3/4  tunner.
Äger och höö af denn ängh medh 26 noterat, ähr
beblandat medh myra och hårdhewall,               2 1/2  las.
Åker der sammastädes,                                     3/32  tunner.

Förbemälte Jöran Oluffson i Uthendal som fins folio
105 describerat under nummero 8, ägher och uthi denn myree
och hårdhewalz ängh som ähr med 26 noterat,   höö  3 3/4  las.
Åker der sammastädes,                                     5/32  tuner.

Förbemälte Hans Oluffson i Uthendal som fins och
folio 105 describerat under nummero 9, äger och uthi samma ängh
med 26 noterat, höö                                          3 3/4  las.
Åker der sammastädes,                                     5/32  tunner.

Till förbemälte Uthendal som fins afrijtat och describerat folio 105
ähr skogh och mulebethee lithet till wedh och gierdsslee.
Tijmber, näfwer och löfskogh påå Store Ålmenningen
1 1/2 stor mijl ifrån båhlbyn.  Qwarn och sågh ingen.
Fijskeewatnn lithett i Dalee elfwan.


(Karttext:)
Dalzby siön.
Här möther Dalzby ägor.
Här möther skogh och uthmarck på denna sidhan.
Slogh myra.
Leriordh.
Skogh och mulebethe på denna sidhan.
Hårdwalz ängh.
Lermylla.
Hård wall.
Ler mylla.
Onytigh myra.
Leriordh.
Onytigh myra.
Här möther skogh och uthmarck.
Lermylla.
Här möther Uthan-dalz ägor.


_________________
1Fel för förbemälte.