U2:168


(Rubrik:)
Skomszareby fiärdingen.


Notarum explicatio.

Desse effterskrijffne ängar ähre describerade och
specificerade folio 108 och kommer undertäcknade till.

Hanss Oluffson i Åfwandal, fins folio 108 och
describerat under nummero 1, äger och höö af en äng som
ähr beblandat med myra och hårdewall med H noterat,        6  las.
Obruckat åker der sammastädes,                                         9/16  tunner.
Höö af en hårdhewalz täppa medh I noterat,                       3 1/2  las.
Åker der sammastädes,                                                       1 1/32  tunna.
Förbemälte Hans Olufsson äger åker af samma täppa som
ähr medh H noterat,                                                            11/16  tunner.
Noch höö af den ängh medh G noterat,                               16  las.
Obruckat åker der sammastädes,                                        2  tunner.
Jöran Jönsson i Åfwandal som fins och folio 10
och describerat under nummero 2, äger höö af enn
ängh som ähr beblandat medh myra och hårdewall
och ähr medh N noterrat                                                     14  las.
Åker der sammastädes,                                                      15/32  tunner.

Anders Erichsson ibidem som fins och
folio 108, describerat under nummero 4, äger höö af
enn hårdewalz ängh som ähr med R noterat,                        6  las.


(Karttext:)
Här möther skogh och uthmarck på denna sidhan.
Leriordh.
Här möther skogh och uth-marck på denna sidhan.
Hård wall.
Obrukad.
Hård och myrewalz ängh.
Myre och hård-wals ängh.
Grund leriordh.
Obrukad.
Leriordh.


(Under skalan:)
Scalla ulnarum