U2:17


(Rubrik:)
Brobyggie fiärdingen.


      Notarum explicatio.

1.   Gyllekya ähr et cronohemmann.
      Renter                                               kohl  7 stigar.
A.  Åcker utij en täccht,                          tunner  3 3/4.
      Höö af samma täccht,                             las  8.

B.  Höö af en skarp hårdeualz engh,              las  20.
C.  Enn beteshagha.
D.  Enn litenn åckerteppa,                       tunnor  1/16.

      Till förbemeltee hemman ähr skogh och
      mulebetee. Timber, näfuer och
      löfskogh till nötorfftenn. Fiskewatn intet.
      Sågh och quarn intet.


(Karttext:)
Här möther skogh och uthmarck.
Här mötha Floda ägor på denna sidhan.
Leriordh.
Här mötta Ugglebodha ägor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.