U2:171


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

4.   Hans Jöransson i Alzbäck, skattar för                2 1/4  span.
A.  Uthsädhe i trädes åkerren, fins afrijtat folio 13,   1 11/32  tunnor.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkern,                         13/16 tunner.
C. Höö af Biyrängan som fins afrijtat folio 13,          1  las.
G.  Höö af enn hårdewalz ängh, fins afrijtat
      folio 111,                                                          1/2  las.
      Åker der sammastädes,                                     1/32  tunna.
      Höö af den hårdewallz änghen som ähr
      medh H noterat,                                                 2  las.
      Åker der sammastädes,                                      1/4  tuna.
      Höö af denn hårdewalz änghe som ähr medh
      M noterat,                                                         1  las.
      Åker af enn änges fiäll medh N note-
      rat,                                                                    9/16  tunner.
      Höö der sammastädes,                                      1/4  las.
      Höö af gierdeslindorna,                                     3/16  las.

5.   Hanss Ericksson ibidem, skattar för                   7 3/4  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren som fins afrijtat
      folio 111,                                                          4 13/32  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren som
      fins och afrijtat folio 111,                                  2 15/32  tunner.
C.  Höö af Biyrängan som fins och afrijtat
      folio 111,                                                         3 1/2  las.
      Höö af den hårdewalz ängan med L note-
      rat,                                                                   2 1/4  las.
O.  Höö af enn hårdewalz ängh,                              6  las.
      Åker der sammastädes,                                    7/16  tunner.
      Höö af gierdeslindorna,                                     7/8  las.

6.  Hustru Margretha ibidem, skattar för                  10 1/2  span.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren som fins afrijt-
      tat folio 111,                                                     5 5/8  tunnor.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren som
      fins och afrijtat folio 111,                                   4 1/16  tunna.
C.  Höö af Biyrängan som fins och afrijtat
      folio 111,                                                          5  las.
P.  Höö af enn lithenn skarp hårdewalz ängh som
      fins och afrijtat folio 111,                                   2 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                                     5/32  tuner.
      Noch höö af enn hårdewalz täppa med Q note-
      rat,                                                                   1 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                                     3/8  tunner.
      Höö af gierdeslindorna,                                     1  las.
      Höö af en myre och hårdhewalz ängh, fins afrijtat
      och describerat folio 116 medh M noterat,        7  las.
      Noch höö af en myre  och hårdewalz äng som fins
      och afrijtat och describerat folio 116 med N noterat,   2 1/2  las.
      Åker af förbemälte ängh med M noterat,          7/32  tunner.
      Höö af enn lithen tompt medh IJ noterat,           1/2  las.


      Notarum explicatio.

7.   Erick Jöransson i Alzbäck sakttar för           6 1/4  span.
A.  Uthsädhe i trädes åkerren som fins och affrijtat
      folio 111,                                                    3 13/32  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren som
      fins och afrijtat folio 111,                             2 5/16  tunner.
C.  Höö af Biyrängan som fins och afrijtat
      folio 111,                                                    3  las.
R.  Höö af enn hårdewalz ängh som fins och afrijtat
      folio 111,                                                    4 1/2  las.
      Höö af gierdeslindorna som finas och afrijtade
      folio 111,                                                    9/16  las.

8.   Pedher Hansson ibidem, skattar för             3  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret, som fins
      och afrijtat folio 111,                                   1 21/32  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren som fins
      och afrijtat folio 111,                                   1 1/8  tunna.
C.  Höö af Biyrängan som fins och afrijtat folio 111,   1  las.
G.  Höö af denn hårdewalz ängh fins afrijtat
      folio 111,                                                    3/4  las.
      Åker der sammastädes,                               1/16  tunna.
(Fortsättning sid 172:)


(Karttext:)
Här möther skogh och uthmarck.
Här mötter skogh och uthmark.
Onytigh myra.
Hard1 wall ängh.
Skogh och uthmarck.

Här möther Öfwer och Ytter Nyckleby ägör2.
Skogh och uthmarck på denna sidhan.


_____________
1Fel för Hård.
2Fel för ägor.