U2:18


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Wggleboda ähr 1 skattehemman.
      Skattat for1,                                      spansäde  7 1/2.
      Och til förbemälte hemman ähr huarken trädes
      eller sädes åker, utan alenast täckteiord.
      Åker uthi en täckt med B noterat,         tunnor  3 1/16.
      Höö uthi samma täckt,                                lass  26.
C.  Höö af en sloghmyra uthi en täckt,               lass  10.
      Hårdwals höö af samma täckt med D
      noterat,                                                      lass  26.
      Åker uthi samma täckt,                          tunnor  2 13/16.
      Obrukat åker uti samma täckt med E  noterat,   13/16.
F.  Höö uthi täcktan med F noterat,                  lass  14.
H.  Höö uthi en ellack sloghmyra,                      lass  4.
      En betesshaga med G noterat.

      Till förbemälte hemman ähr skogh och mulebete
      nogh. Timber, näfuer och löfskogh någit. Quarn
      och sågh intet. Fijskewatn i Tuna ååhn någit.


(Karttext:)
Här möther skogh och uthmarck.
Här mötha Gyllekija ägor.
Här mötta Flodha ägor, fines folio 16.
Leriordh.
Baggebodha ägor.
Här mötter ett stort bärgh, kallas Ulleberggitt.
Hård och myrewals båtn.
Tuna åån.
Leriordh.
Här mötta Nääss ägor._________________
1Fel för för.