U2:182


(Rubrik:)
Tuna sochn.


Notarum explicatio.

Desse effterskreffne ängar komma under-
täcknade till, och noteras och specificeras som
effter fölier.

Hans Jönsson i Ytter Nyckleby, fins afrij-
tat och describerat folio 117, äger och höö af en
änges fiäll medh Å noterat,                                1  las.

Erick Oluffson i Yther Nyckleby som fins
afrijtat och describerat folio 118, äger och höö af denn
myree och hårdhewalz ängan som ähr med Ä noterat,   1  las.

Öffwer Nyckleby desse effterskriffne.

Pedher Hansson ibidhem, fins afrijtat och describerat
folio 118, höö af förbemälte ängh med Ä noterat,   1  las.

Grels Oluffson ibidhem som fins och afrijtat
och describerat folio 118, äger och höö i samma ängh
som ähr med Ä noterat,                                     2 1/2  las.
Äger och höö af en skarp härdhewalz1 ängh medh Ö
noterat,                                                             3  las.
Höö af enn ängh, ähr beblandat medh myra och hårdhewall,
ähr med IJ noterat,                                            4 1/2  las.
Höö af en hårdhewalz täppa med 4 noterat,       1/2  las.

Förbemälte Erick Oluffsonn i Yther Nyckleby äger och
höö af en elack slogh myra med 5 noterat,          1/2  las.

Pedher Hansson i Öfwer Nyckleby som fins afrijtat och
describerat folio 118, äger och höö af den myre och hår-
dewalz ängh medh X noterat,                            1  las.Pedher Mårtenson ibidem, äger och höö af en myre och hårde-
walz täppa medh 6 noterat,                               1 1/4  las.
Äger och höö af enn ängh, ähr beblandat med
myra och hårdhewall med IJ noterat,                 1/2  las.
Obruckat åker af förbemälte täppa med 6 noterat.
Förbemälte Pedher Hansson äger och uthi den myra
och hårdhewalz änghen, ähr med IJ noterat,      2  las.
Mats Hansson i Öfwer Nyckleby som fins afrijtat
och describerat folio 118, äger och höö af den myre
och hårdhewalz ängh som ähr medh IJ noterat,  2  las.
Äger och uthi den myrre och hårdhewallz ängh som
ähr medh Ä noterat,                                          1  las.
(Fortsättning sid 183:)(Karttext:)
Uthmarck.
Här mötther skogh och uthmarck.
Slogh myra.
Slog myra.
Hård och my-rewals ängh.
Skogh och mulebethe.
Skarp hårdew2.
Slogh myra.
Obrukad leriordh.
Onytigh skogh backe.
Uthmarck.
Kallas Rudhene.
Obrukad leriordh.
Leriordh.
Här möther skogh och uthmarck.
Elack skarp hårdewalz backe.
Onytigh backe.


_______________
1Fel för hårdewalz.
2Inbindningen döljer fortsättningen.