U2:183


(Rubrik:)
Skomszareby fierdingen.


Notarum explicatio.

Anders Ericksson i Åfwandal som fins afrijtat
folio 109, describerat under nummero 4, äger och höö af en
änges fiäll, fins afrijtat folio 121 med 7 noterat1/2  las.

Jöran Jönsson i Afwandal1 som fins afrijtat folio
109, describerat under nummero 2, äger och höö af en elack myre-
ängh, fins afrijtat folio 121 medh 8 noterat,         3/4  las.
Enn änges fiäll, fins afrijtat folio 121 med 10 noterat,
kommer Barkaregierdet till som fins afrijtat och descri-
berat folio 126, höö                                          1/8  las.

Hans Knutsson i Domnare som fins afrijtat och
describerat folio 127, äger och höö af den myre och
hårdhewalz ängh som ähr med O noterat,          1 1/2  las.

Anders Matsson i Domnare, fins och folio 127, äger
och höö af samma ängh som fins afrijtat folio 121 och
ähr medh O noterat,                                          1  las.


      Jsslingheby ähr ett
      skatte hemman, skattar
      tillhoppa för                                                 25  span.
      Och ähr dess ägor afrijtat folio 124
      och specificeras som effterfölier.

      Generalis explicatio.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren som fins
      afrijtat folio 124, alla tilhoppa                      9 3/16  tunnor.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkern
      som fins och afrijtat folio 124, alla            
      tilhoppa                                                      10 3/16  tunnor.
C.  Höö af täcktan som fins och afrijtat
      folio 124, tilhoppa                                       16  las.
      Åker uthi samma täckt, tilhoppa                  15/16  tunner.
D.  Höö af en lithen hårdhewalz ängh som
      fins och afrijtat folio 124, alla
      tilhoppe,                                                     7  las.
      Åker der sammastädes,                               1 3/32  tunner.
E.  Noch höö af enn hårdhewalz äng
      som fins och afrijtat folio 124,
      alla tilhoppa,                                                12  las.
      Åker der sammastädes,                               4 3/16  tunner.
      Höö af gierdeslindorna tilhoppa                   1 1/2  las.
M.  Obruckat åker af en hårdhewalz
      täckt, fins afrijtat folio 124, tilhoppa            1 3/8  tunnor.
      Höö der sammastädes,                                1 1/2  las.

      Specialis explicatio.
1.   Anders Oluffson i Jsslingeby,
      skattar för                                                  11  spen.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna
      åhret som fins afrijtat folio 27,                      4 1/16  tunna.                                      
B.  Det andhra i sädhes åkern,                           4 7/16  tunner.
C.  Höö af täcktan, fins och afrijtat
      folio 124,                                                    7 1/16  las.
      Åker der sammastädes,                               13/32  tuner.
D.  Höö af enn lithen hårdhewalz ängh,
      fins och afrijtat folio 124,                             3 1/8  als.
      Åker der sammastädes,                               15/32  tunner.
E.  Noch höö af enn hårdhewalz ängh
      som fins och afrijtat folio 124,                      5 1/4  las.
      Åker der sammastädes,                               1 7/8  tuner.
F.  Höö af enn lithen hårdhewalz täppa
      som fins afrijtat folio 124,                            1  las.
G.  Obruckat åker af en täppa som
      fins och afrijtat folio 124,                             17/32  tunner.
      Höö der sammastädes,                                1/2  las.
H.  Höö af en hårdhewalz täppa som
      fins och afrijtat folio 124,                             3  las.
I.   Höö af enn hårdhewalz täppa som
      fins och afrijtat folio 124,                             7/8  las.
      Obruckat åker der sammastädes,                29/32  tunnor.
      Höö i Stora Norrbärgz ängan i Ammes-
      bärgz fierdingen, fins folio 89,                      5  las.
(Fortsättning sid 184:)


_______________
1Fel för Åfwandal.