U2:184-5


(Rubrik:)
Tuna sochn,   Skomszareby fierdingen.


      Notarum explicatio.

K.  Höö af en hårdewalz täppa, fins afrijtat folio 124,   2  las.
N.  Höö af en myree och hårdhewalz ängh, fins afrijtat
      folio 124 medh N noterat,                                      3 1/4  las.
      Betesshager medh L noterat.
      Höö af gierdeslinderna,                                          11/16  las.
M.  Obruckat åker af en hårdhewalz täckt,                   5/8  tuner.
      Höö der sammastädes,                                          11/16  las.
      Höö af en skarp hårdhewalz tompt med Ä noterat,  3  las.
      Höö af Knaggemyran i Amessbergz fierdingen, fins folio 89 medh
      B noteratt,                                                             1 1/2  las.
      Äger qwarn i Ammessbergz fierdingen, fins folio 76 medh Z noterat.

2.   Anders Ericksson ibidem, skattar för                      5  spän.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,              1 13/16  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren som fins
      afrijtat folio 124,                                                    2 1/16  tunna.
C.  Höö af hårdhewalz täcktan som fins afrijtat folio 27,   3 1/4  tunner.
      Åker der sammastädes,                                         3/16  tunner.
D.  Höö af en lithen hårdhewalz ängh der sammastädes,   1 3/8  las.
      Åker af samma ängh,                                             7/32  tunner.
E.  Noch höö af en hårdhewalz ängh som fins afrij-
      tat folio 124,                                                          2 3/8  las.
      Åker der sammastädes,                                          15/16  tunner.
M.  Obruckat åker af en hårdhewalz täckt,                   1/4  tunna.
      Höö der sammastädes,                                           5/16  las.
G.  Obruckat åker af en täppa som fins afrijtat
      folio 124,                                                               9/32  tunner.
      Höö der sammastädes,                                          1/4  las.
      Höö af den hårdhewalz täppan medh     noterat,     2  las.
N.  Höö af den myre och hårdhewalz ängan som fins och
      afrijtat folio 124,                                                    1 1/4  las.
O.  Höö af en hårdhewalz täppa som fins afrijtat folio 27,   2 1/2  las. 
      Höö af gierdeslindorna,                                         5/16  las.
P.  Höö af en hårdhewalz täppa med P noterat,          1 3/8  las.
      Åker der sammastädes,                                        9/32  tunner.

3.  Erick Rolansson ibidem, skattar för                       6  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,            2 3/16  tunner.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                                 2 7/16  tunner.
C.  Höö af hårdhewalz täcktan,                                   3 13/16  las.
      Åker der sammastädes,                                        7/32  tunner.
D.  Höö af en lithen hårdhewalz ängh,                         1 11/16  las.
      Åker der sammastädes,                                        9/32  tuner.
E.  Nock höö af en hårdhewalz ängh,                          2 7/8  las.
      Åker der sammastädes,                                        1  tunna.
I.   Höö af den hårdhewalz täppa med I noterat,         3/8  las.
      Obruckat åker der sammastädes,                         15/32  tunner.
P.  Höö af enn hårdhewalz täppa med P noterat,        1 5/8  las.
      Åker der sammastädes,                                        5/16  tunner.
Q.  Höö af en hårdhewalz tompt,                                3 1/2  las.
      Obruckat åker der sammastädes,                          3/4  tunner.
N.  Höö af enn myre och hårdhewalz ängh,                 1 1/2  las.
M.  Obrukat åker af en hårdhewalz täckt,                    5/16  tunner.
      Höö der sammastädes,                                          3/8  las.
      Hethesshage1 medh R noterat.
      Höö af gierdeslindorna,                                         3/8  las.


Höö af enn lithan hårdhewalz täppa
medh Ö noterat,                          1  las.
Äger och höö af enn hårdhewalz täppa
som fins afrijtat och describerat folio
125, medh F noterat,                   1 1/2  las.


      Notarum explicatio.

      Hans Matsson i Kiällarffwe som
      fins afrijtat och describerat folio 120,
      Äger och uthi bidhem och skattar för           3  spän.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna,          1 1/16  tunna.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                        1 3/16  tunner.
C.  Höö af hårdhewalz tächtan,                          1 7/8  las.
      Åker der sammastädes,                               3/32  tunner.
D.  Höö af enn lithen hårdhewalz ängh,              13/16  las.
      Åker der sammastädes,                               1/8  tunna.
E.  Noch höö af en härdhewalz2 ängh,               7/16  las.
      Åker der sammastädes,                               1/2  tunna.
I.   Höö af enn hårdhewalz täppa,                      1/4  las.
      Obruckat åker der sammastädes,                7/32  tunner.
      Höö af en täppa medh T noterat,                 1 1/2  las.
N.  Höö af enn myre och hårdhewalz ängh,        2  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               1/8  las.


      Notarum explicatio.

M.  Obruckat åker af den hårdewalz täcktan,    3/16  tunner.
      Höö der sammastädes,                                1/8  las.


      Desse effterskreffne ängar komma undertäckna-
      de till. Noteras och specificeras som effter fölier.

      Peder Oluffson i Söppnareby som fins
      afrijtat och describerat folio 120, äger höö af
      enn myre och hårdhewalz ängh med N noterat,   2  las.

      Erick Andersson i Söppnareby som fins
      och folio 120, äger och höö af samma ängh med N noterat,   2  las.

      Peder Andersson i Tyllesnäs i Thårssångs
      socknn som fins afrijttat och describerat folio      .
      Äger och höö uthi samma ängh med N noterat,    4  las.

      Förbemälte Pedher Oluffson i Söppnareby, äger och
      höö af denn hårdhewalz änghen medh S noterat,   5  las.
      Åker der sammastädes,                               1/2  tunna.
      Obruckat åker af en täppa med T noterat,   7/8  tuner.
      Åker af samma täppa,                                 7/16  tunner.
      Höö af samma täppa,                                  3  las.


(Karttext:)
Barkerre gierdetz ägor.
Här mötter skogh och uthmarck.
Domnare ägor på denna sidhan.
Dale elfwan.
Ler iordh.
Grund leriordh.
Leriordh.
Här möther ett bärgh, kallas Barbärgiett.
Dale elffwan.
Obrukad sand mylla.
Uthmarck.
Obrukad leriordh.
Sand iordh.
Sandh mylla.
Grund leriordh.
Sandhiordh.
Sandh mylla.
Här mötter Kiällarffue ägor på denna sidhan.
Onytigh skiöll.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


________________
1Fel för bethesshage?
2Fel för hårdhewalz.