U2:194


(Rubrik:)
Tuna sochn.


Desse ägia uthi den täcktan
medh L noterat,  tilhoppa            12  las.
Åker der sammastädes,               2 1/8  tuna.

Mats Knutsson i Öfwer
Mädwägia som fins describerat i
Ammessbergz fierdingen folio 72,
äger höö uthi förbemälte täckt med L noterat,   6  las.
Åker der sammastädes,                   1 1/16  tunna.

Erick Jacobsson ibidem som
fins och describerat folio 72 uthi
Ammesssbärgz fierdingen, äger och
höö af samma täckt,                        6  las.
Åker der sammastädes,                   1 1/16  tunna.


      Notarum explicatio.

1.   Hagha ähr 1 skatte torp, skattat
     för                                                               4  spen.
A.  Höö af hårdhewalz täcktan,                         14  las.
      Åker der sammastädes,                               1 15/16  tunner.
B.  Höö af en myre och hårdhewalz täppa,        1  las.
      Obruckat åker der sammastädes,                1/4  tunna.
C.  Noch höö af enn lithen hårdhewalz täppa,    1/2  las.
      Höö af Öfwer Näsät i Ammessbergz fierdingen folio 9 med R noterat.

      Ytter Mädhwägha ähr 2 skatte hem-
      man, der till ähr ingen trädes eller sädes
      åker, uthan täckteiordh, skattar tilhoppa      22 1/2  span.

2.   Erick Matsson ibidem, skattar för                6 3/4  span.
D.  Höö af en hårdhewalz täckt,                        16 7/8  las.
      Åker der sammastädes,                               3 1/16  tunna.
E.  Höö af enn änges fiäll i den ändra1
      hårdhewalz täcktan,                                     3  las.
      Åker der sammastädes,                               1 1/8  tunna.
      Hethesshaghe2 medh F noterat.
      Höö uthi Öfwer Nässet i Ammessbergz fierdingen folio 79 med R noterat,   1  las.

3.   Pedher Matsson ibidem, skattar för             4 1/2  span.
D.  Äger uti den hårdhewalz täcktan höö,          11 1/8  las.
      Åker der sammastädes,                               2 1/16  tunna.
      Höö af den änges fiällen med E noterat,       2  las.
      Åker der sammastädes,                               7/16  tunner.
      Äger uti den betheshagen medh F noterat.

4.   Hans Mårthensson ibidem, skattar för          6 3/4  span.
      Höö af ängesfiällar uthi den hårdhewalz täck-
      tän medh G noterade,                                  14 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               1 3/16  tunner.
H.  Höö af en lithen hårdhewalz ängh,                2  las.
      Åker der sammastädes,                               3/32  tunner.
      Höö af en änges fiäll, fins afrijtat och describerat
      folio 131 medh P noterat,                            3  las.


      Notarum explicatio.

      Åker der sammastädes,                               9/32  tunner.
I.   Höö af enn hårdhewalz ängh,                        5 1/2  las.

5.   Jöhan Andersson ibidem, skattar för            4 1/2  spän.
      Höö af änges fiällar uthi den hårdhewalz täcktan
      medh G noterade,                                       7 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               1/2  tuna.
H.  Höö af enn lithen hårdhewalz ängh,              1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               3/32  tunnor.
I.   Noch höö af enn hårdhwalz ängh,                 3 1/2  las.
      Höö af enn lithen täppa med K noterat,        1/4  las.
      Höö af Öfwer Nässet, fins i Ammessbergz fierdingen
      folio 79 medh R noterat,                              2  las.

      Till desse förbemälte hemman ähr skogh till
      wedh och gierdsslee til nötorfftan.  Mulebethe
      lithett.  Tijmber, näfwer och löfskogh ingen på
      byssens ägor uthan på Storee Ålmenningen
      enn stor mijll ifrån bålbyn.  Fijskewatnn
      lithet i Dalle elfwan.  Qwarn och sågh ingen.


(Karttext:)
Öfuer Medhwägia ägor.
Här mötter skogh och uthmarck på denna sidhan.
Dale elffwan.
Lermylla.
Lermylla.
Daghlössebergitt på denna sijdan.
Lermylla.
Lermylla.
Lermylla.
Lermylla.
Lermylla.
Öffuer Hönssarffue ägor på denna sidhan.
Sandmylla.
Skogh och uthmarck.
Sandhmylla.
Sandmylla.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


___________________
1Fel för andra.
2Fel för Bethesshaghe.