U2:2-3


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Brobygge fiärdingen.


      Notarum explicatio.

1.   Grönlinda ähr itt skattehemman.
      Skattat för 19 1/2 stigh koll och ähr til
      förbemälte hemman ingen trädes eller sädess åker,
      utan täckteiord.
      Utsäde uthi Södher täcktan med A noterat  tunnors  4 3/4 tunnor.
      Obrukat åker der samestädess,                                  1 3/4 tunnor.
      Höö aff samme täckt,                                                 20 lass.
      Höö aff Norre täckten med B noterat,                       14 lass.
      Åker dher sammestädes,                                            3/8 tunnor.
      Obrukate åker uti en täppa, kallass Hoolen
      med C noterat,                                                          13/16 tunnor.
      Höö aff samme täppa,                                                2 lass.
      Höö af Lindängen med D noterat,                              6 lass.
      Åker der sammestädes,                                              3/8 tunnor.
      En hästehage med E noterat.
      Höö aff en ellack skarp hårdwals ängh med
      F noterat, kommer Jöran Olofzon i Dombegården till, fins med nummero 2
      på dhen taflan med nummero 8 i Brobygge fierdingen,  lass 4.
      Höö af en skarp hårdwals ängh, kallass Penskarfz
      ängen med G noterat, kommer Erick Mechelsson til nummero 300
      i Helsarfue, fins på den taflan med nummero 9 i
      Brobygge fierdingen,                                                  3 lass.

      Höö af en skarp hårdwals ängh, kallass Penskarfz
      ängen, kommer halfparten Erick Person och half-
      parten Erick Andersson ibidhem til, huilka fins på
      dhen taflan med nummero 9 i Brobygge fierdingen och ähr
      bemälte ängh med H noterat,                                   6 lass.
      Noch höö af en ängessfiell, komer förbemälte Erick
      Pedhersson til, enskijlt med I noterat,                         1/2 lass.
    
                 # med rödt A noterat.
      En åkerwret med K noterat, kommer Hanss Nilsson
      i Åssleby till  # fins describerat på dhen taflan med
      nummero 6 i Brobygge fierdingen,                            1 1/32 tunna.
      Höö af samma wret,                                                 4 lass.

      Uthsädhe uthi en täckt, kommer ofuanbemälte Grönlindan
      til och ähr med L noterat,                                          2 5/32 tunnor.
      Obrukat åker dher sammastädes,                              1 3/32 tunnor.
      Höö aff samma täckt,                                                1 lass.

      Höö af lindtäckt, Sueden med M noterat,
      kommer och förbemälte hemman till,                         2 lass.
      Obrukat åker dher sammestädes,                              3/16 tunnor.

      Til förbemälte hemman ähr skogh till wed och gerdzle,
      mulebete godt.  Timberskogh och näfuerskogh intet. Fijske-
      watn intet.

(Till höger om textramen:)
Nota, Hälssarffwe.
Erich Person, nummero 200.
Erich Anderson, nummero 100.


(Karttext:)
Här möta Hälssarfue ägor.
Hårdwald.
Ler iordh.
Skogh och mulle-bethe påå denna sidhan.
Här möther Baggarfue ägor.
Biörnmossa.
Obrukad sandhiordh.
Sandiordh.
Enn onytigh stenbacka.
Hårdwald.
Obrukad sandhiordh.
Hårdwald.
Humblegård.
Humblegård.
Kalftäppa.
Obrukad sandhiordh.
Sandh iordh, obrukad.
Hårdwald.
Skarp hårdwald.
Skogh och mulebe-the påå denna sidhan.
Skarp hårdhwald.
Hästehage.
Skogig hårdewaldz engh, biörkeskogh och steen.
Skogh och mulebethe påå denna sidhan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.