U2:2


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

1.   Wästan åhn ähr it skattehemman,
      skattat för 10 spansädhe.
A.  Wtsädee det ena åhret,                               tunna  5 1/2 .
B.  Det andra åhret,                                          tunna  5.
C.  Höö af en tompt,                                            las  2.
      Noch höö af en tompt medh D noterat,          las  2.
      Noch af en tompt medh E noterat,                 las  1.
F.  Höö af enn hårdeualzengh, kommer
      frelsehemmanet Åsleeby till, huilket
      finss afritat på den taflan medh
      nummero 6 i Brobyggie fierdinghen,               las  20.
      Åcker utij samma ängh,                              tunna  1 1/4.
      Hö af en ängestompt,                                     las  2.
G.  Kommer Jöran Pedherson i Söderbo till
      huilken fins på den taflan medh nummero 7
      wthi Brobyggie fierdingen.
H.  Quarn bruckas höst och wåår
      till förbemälte hemman, ähr skogh och mule-
      betee till nötorftenn. Näfuerskogh
      intet. Fiskewatn någhet i Tuna åhn.
      Noch höö af en fäbowall med B noterat, fins
      afrijtat folio 23,                                               las  3.


(Karttext:)
Södherboo ägor.
Här mötta Södherboo ägor, fins på den taflan med nummero 7.
Tuna åhn.
Här möther Aldherbäckz ägor, fins på dhen taflan med nummero 7.
Ler iordh.
Sandh mylla.
Sandh mylla.
Här mötha Alderbäckz ägor, fins och på den taflan med nummero 7.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.