U2:23


(Rubrik:)
Brobyggie fiärdingen.


      Notarum.

6.   Lacksiöön ähr itt skattetorp.
      Skattat för,                                        stiger koll  6.
      Höö af en täckt med N noterat,                  lass  12.
      Höö af en liten täckt med O noterat,           lass  5.
      Åker uti samma täckt,                            tunno1/2.
      Åker uti dhen täcktan med N noterat,    tunno7/16.
      Noch höö af en täck1 med P noterat,           las  8.
      Åker dher sammestädes,                        tunno1/4.
Q.  Höö af en myre och hårdwals ängh,              las  2.
      Höö af en ängh med R noterat,                    las  3.
      Obrukad åker uti samma ängh,              tunno7/16.
S.  Noch höö af en ängesstäppa,                        las  2.
      Åker i samma täppa,                              tunno31/32.
      Noch höö af en ängestäppa med T noterat,  las  2.
      Åker uti samma täppa,                           tunno5/16.
      En åkertäppa med U noterat,                tunno13/16.
      Noch twå små åker täpper med W noterat,
      innehålla både tilhopa,                            tunno11/32.

      Till förbemälte torp ähr skogh och mulebete godt.
      Timber, näfuer och löfskogh til nötarften. Fijske
      uti Lacksiöön. Squaltequarn brukas åhrligen när
      stor flod ähr, dhes emällan, höst och wår.


      Explicatio.

      Desse efterskrefne fäbowallar koma
      underteknade til och noterat och speci-
      ficeras som her efterfölier.
      Mass Knutzon i Forneby fins på den taf-
      lan i Brobygge fierdingen med nummero 4, äger
      höö af en fäbowall med X noterat,              lass  3 1/2.
      Mass Ericksson i Grukareby fins på den
      taflan med nummero 3, äger höö af en fäbowall
      med Y noterat,                                           lass  1 1/2.
      Erick Oloffzon i Tröne fins på den taflan
      med nummero 5, äger höö af en fabowall2 med Z noterat,  las  2.
      Oloff Knutzon ibidem äger och höö af en fäbo-
      wall med Å noterat,                                    lass  1/2.
Ä.  Höö af en fäbowall, kommer Wästawägh til,
      fins på den taflan i Kierrebygge fierdingen,    1/4  lass.
      Hanss Olofzon i Ofuandal i Skomareby fierdingen,
      fins folio 108, äger höö af en fäbowall med
      Ö noterat, fins afrijtat folio 24,                     lass  3.
      Larss Meckelsson i Under Bergegården, fins
      på den taflan med nummero 9, äger höö af en fäbo-
      wall med IJ noterat, fins folio 24,                 las  2.
      Efterskrefne fäbowaller komma Alderbecken til,
      fins på dhen taflan med nummero 7 i Brobygge fierdingen
      och ähra dhe med 3 noterade, höö               las  5.
      Jöran Pedersson i Söderboo fins på den taflan
      med nummero 7, ägha höö af en fäbowall med 4 noterat,  las  1.
      Höö af en fäbowall, kommer Norr Seleness til
      i Hässe fiedingen utan bron, fins folio       och ähr samma
      fäbowall med 5 noterat,                               las  1.


(Karttext:)
Sandiordh.
Sandh iordh.
Lacksiöön.
Här möther en onyttigh stor skogz-myra.
Här mötta skogh och bärgh.
Här möther skogh och mulebethe på denna sidhan.
Sand iordh.
Håll3 dam.
Sand iord.
Sandh iordh.
Sand iordh.
Här mötter skogh och mulebethe.
Påå denna sidhan uthmarck.


_____________________
1Fel för täckt.
2Fel för fäbowall.
3Fel för Hålt?