U2:29


(Rubrik:)
Tiärbyggie fiärdingen.


(Skrivit med blyerts:)
Upprättad är 1644-1646 av
Jonas Arfwedsson.