U2:34-5


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Tierne bygge fierdingen.


      Notarum.

      Norrbodanne ähr itt skatte-
      heman, skattat för                       spannesäde  12.
A.  Utsäde det ena åhret alt tillhoppa,       tunnor  12 3/32.
B.  Det andra åhret alt tilhoopa,                tunnor  8 21/32.
C.  Höö af en skarp hårdwalls tackt1 tilhopa,  las  14.
      Åker uti samma täckt,                        tunnor  3 1/16.

      Specialis explicatio.

1.   Jacob Biörszon äger uthi
      förbemälte hemman,                   spannesäde  6.
A.  Utsäde det ena åhret,                          tunnor  6 3/64.
B.  Det andra åhret,                                  tunnor  4 21/64.
C.  Höö uthi täcktan,                                      las  7.
      Åker uti samma täckt,                        tunnor  1 17/32
      En åkertäppa med D noterat,             tunno17/32.
      Höö uti samma täppa,                              las  1/2.
      Åker uthi hästehage täpperne med E noterat,  tunno25/32.
      Höö af samma täpper,                              las  3.
      Åker uthi Hefre2 täppan med F noterat,  tunnor  1 15/32.
      Höö af Biörss ängen med S noterat, fins afrijtat folio 43,  5 lass.


      Explicatio.

G.  Åker uthi en Hefre2 täppa,                    tunno13/16.
      Höö uthi samma täppa,                               las  1/4.
      Noch åker uthi Hafre täppa med H noterat,  tunno3/8.
I.   Höö af Kneckte sueden, beblandat med myre
      och hårdwals båtn,                                      las  3.
      Åker der sammestädes,                         tunne19/32.
      Höö af en huustompt med K noterat,           las  1/2.
      En humblegård med L noterat till           stänger  100.
      Höö af en myrewals ängh, kallass Sto-
      re Lusan, fins afrijtat och describerat folio 39,     4.

2.  Jörran Matsson ibidem.
      Äger och uthi förbemälte hemman,     spansäde  6.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                           tunnor  6 3/8.
B.  Dhet andra åhret,                                   tunnor  4 21/64.
C.  Höö uti täckten,                                           las  7.
      Åker uti samma täckt,                            tunnor  1 17/32.
      Åker af Hedegården med M noterat,     tunnor  4 3/8.
      Obrukat åker der sammestädes med N
      noterat,                                                  tunno29/32.
      Höö af samme Hedegården,                          las  4.
                                         Transport.


(Baksidan:)
(Rubrik:)
Tuna sochn,  Tierne bygge fierdingen.


Lateris.                         Notarum.

      Åker uti en täppa med O noterat,          tunno3/4.
      Höö af samma täppa,                                  las  1/2.
      Åker af den Hafre täppan med F noterat,  tunnor  1 15/32.
      Åker uthi en täppa med P noterat,          tunno9/32.
      Höö der sammestädhes,                              lass  1/4.
      En humblegård med Q noterat,               stänger  200.
      Höö af en myre och hårdwals tpäppa3 med T noterat,  lass  2.
      Noch höö af en lithen täppa med X noterat, lass  1/4.
      Åker i samma täppa,                              tunno3/32.
 
      Peder Hansson i Börlänge, fins på
      den taflan med nummero 11 i Kierrbygge fierdingen,
      äger höö af en hårdwals täppa med R note-
      rat, fins och in uti denne taflan folio 10,        lass  6.
      Åker uthi sanna4 täppa,                          tunnor  6 3/4.
      Höö af Quarnetäcktan med S noterat,         lass  4.

      Åker der sammastädes,                          tunno3/16.

      Hanss Simmesson ibidem, äger
      äger och höö af en ängesstäppa beblandat med myre
      och hårdwals båtn och ähr med U noterat,   lass  5.
      Obrukat åker dher sammestädes,            tunnor  1 7/8.
      Brukat åker dher sammestädhes med W noterat,  tunno7/8.

      Till förbemälte Norr Bodanne ähr skog och mulebethe
      till nötarftan. Timber, näfuer och löfskogh på
      Stora Ålmenningen på en stoor mill när.
      Sågh och quarn intet. Fijskewatn och intet.


(Karttext:)
Här möther Tiernna ägor på denna sidhan.
Här möther skogh och mulebethe på denna sidhan.
Elack sandiordh.
Obrukad.
Här möther skogh och uthmarck.
Här möther skogh och mulebethe på denna sidhan.
Här möther enn ängh, kallas Stora Lusan på denna sij-dan.
Sandiordh.
Täcktan.
Elack sandiord.
Sandiord.
Här möther skogh och uthmark.
Sandiord.
Sandiordh.
Sandiord.
Sandiordh.
Uthmarck.
Sandiordh.
Elack sandiordh.
Uthmarck.
Här möther andhra Norr Bodanne ägor.
Elack sandiord.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_________________________
1Fel för täckt.
2Fel för Hafre?
3Fel för täppa.
4Fel för samma.