U2:4


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Tächt är et skattehemman, skattar tilhopa med Bagarf,  19 1/2 stig kol.
      Huilcket finss på den taflan medh nummero    , bemälte
      Lagarfue1 hafuer fordom warit både träde och sä-
      des åcker, öfuanbemälte Tächt hafuer warit äng
      der till män nu fins utij Bagarfue ingen sädes
      eller trädes iordh, utann tächteiordh, sammalun-
      da och i Tächt.
B.  Hårdeualz hoo2 af Stora Tächten,                               las  60.
C.  Höö af skarp hårdeualz ängh, kallas Hägnan,              las  8.
      Åker utij Stora Tächten medh B noterat,                 tunna  5 1/8.
D.  Höö af en hårdeualz ängh, kommer Pedher Olsson uti
      Gylle til i Tiärbyggie fierdingen, fins på den taflan
      medh nummero 10,                                                   las  6.
E.  Höö af Stora ängien, kommer Anders Olsson i Jonssarfue
      til i Brobyggie fierdingen, finss på den taflan
      medh nommero 9,                                                     las  12.
F.  Hö af tuenne ängies tepper, komma Erich Jonsson
      i Söderbo til i Brobyggie fierdingen, finss på den taflan
       medh nummero 7,                                                   las  4 1/2.
(Beskrivningen fortsätter sid 5:)


(Karttext:)
Här möther en ängh, kallass Hyttetäcktan.
Här möther Södherboo ängar.
Storängan.
Här möther skogh och mulebethe påå denna sidhan.
Här möther skogh och uthmarck.
Hälängan.
Tuna åhnn.
Onyttig myra.
Här mötta Fråsseboo ägor, fines folio 5.
Här möther Hässe ägor uthan broon.

_____________________
1Fel för Bagarfue?
2Fel för höö.