U2:53


(Rubrik:)
Tierne bygge fierdin gen.


      Notarum explicatio.

1.   Jemtebo ähr itt skattehe-
      man, skattat för                          spannsäde  5 1/8.
      Til förbemälte hemman ähr ingen trä-
      des eller sädes åker utan ale-
      nast täckteiord.
A.  Åker uthi tächtan,                             tunnor  8 3/8.
B.  Obrukat åker af samma täckt,           tunnor  8 1/2.
      Höö af samma täckt,                              las  3.
      Höö af Effnäss täppan, fins afrijt-
      tat folio 57 och ähr med T
      noterat,                                                  las  2.
      Åker dher sammestädes,                  tunno3/16.
      Höö af en huus tompt med C
      noterat,                                                 lass  1/2.
      Åker i samma tompt,                        tunno1/16.
      En humblegård med D noterat, til                  60 stänger.
      Äger och höö af Jempteboo täckter-
      na som finnas afrijtade folio 60.
      Ähra förbemälte täckter mycket elacka och
      skarpa och ähra med P noterade,          lass 16.

      Åker uti samma täckter med R noterat,         tunnor  1 5/8.
      Höö af en hårdwals ängh med P noterat, fins afrijtat och
      describerat folio 60,                                             las  6.
      Åkertäpper med Q, R och S noterade, innehålla alla,  tunnor  2 15/32.

      Till förbemälte heman ähr skogh och mulebete til
      nötarften. Fijkewatn1 intet. Sågh och quar2 intet.


(Karttext:)
Här mötther Båsta fiärgians ägor.
Här mötha Mothewalz ägor.
Obrukad.
Elack sandiordh.
Här möther enn onytigh myra, kallas Swnss myran.
Obrukad elack sandiordh.
Här möther skogh och uthmarck.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


___________________
1Fel för Fijskewatn.
2Fel för quarn.