U2:56


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Motewal ähr skatte
      hemman, skattat för spannesäde  2.
      Til förbemälte hemman ähr ingen trädes
      eller sädes åker, utan täckteiord.
B.  Åker uthi täckten,                         tunnor  5 1/16.
C.  Obrukat åker dher sammestädes,  tunnor  3 3/4.
      Höö af samma täckt,                           las  2.
      Obrukat åker uthi Elfuenäss täp-
       pan med D noterat,                      tunno7/16.
      En humblegård med E noterat, til
      stenger                                                      80
      En åkertäppa med S noterat, fins folio 59,  tunnor  1 1/4.

      Till förbemälte hemman ähr skogh och mu-
      bete1 til nötarften. Timber, näfuer och
      löfskogh på Stora Ålmenningen. Fijskewatn
      uti elfuen. Quarn och sågh intet.


(Karttext:)
Dale elfwan.
Onyttigh skiöl.
Här mötter Bwssleboo ägor.
Här mötter Bwssleboo ägor på denna sidhan.
Sandiord, obrukad.
Här mötter Båsta fargianss2 ägor.
Elack sandiordh.
Här möther Jemteboo ägor.
Obrukad sandiordh.
Här möther Swnss myran.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


____________________
1Fel för mulebete.
2Fel för färgianss.