U2:57


(Rubrik:)
Tierne bygge fierdingen.


      Notarum explicatio.

A.  Bursslebo ähr itt skat-
      tehemman, skattat för span.
      Till förbemälte heman ähr ingen trädes
      eller sädes åker utan täckteiord.
B.  Åker uthi tächtan,                              tunnor  3 21/32.
C.  Obrukat åker dher sammestädes,      tunnor  1 17/32.
      Höö ibidem,                                            las  2.
D.  Höö af en skarp hårdwals
      ängh, kallas Damsuedan,                          las  6.
      Åker uti samma ängh,                        tunnor  5 1/2.
E.  Höö af en hårdwals ängh som
      ähr skogh gången af gran, biörk
      och alder,                                                las  14.
F.  Åker der sammestädes,                      tunnor  1 5/32.
G.  Obrukat åker dher sammestädes,                   1 1/8.
      Höö af 2 skarpa hårdwals
      tompter med H noterat,                           las  2.
      En åkertompt med I noterat,              tunno1/16.
      Höö af Elfuenäss täppan med K
      noterat,                                                   las  2.
      En hunmblegård1 med L note-
      rat, til                                               stänger  80
T.  Elfuenäss täppan kommer
      Jempteboo til som fins folio
      53, höö                                                  las  2.
      Åker ibidem,                                    tunno3/16.
      En hästehage med M noterat,
      kommer Burssleboo til, full
      med granskogh.
      Enn onyttigh myra, kallass
      Sunssmyran med N noterat.

      Till förbemälte hemman ähr skogh och mulebete
      til nötarftan. Timber, näfuer och löfskogh på
      Store Ålmeningen. Fijskewatn uthi elfuen.
      Sågh och quarn intet.


(Karttext:)
Dale elffwan.
Här möther Reppebäckz ägor på denna sidhan.
Sandiord.
Här mötta Mothewalz ägor på denna sidhan.
Elack sandiordh.
Här möther skogh och mulebe-the på denna sidhan.
Elack sandiordh.
Elack sandhiordh.
Här mötter skogh och uthmarck på denna sidhan.
Här möther skogh och mulebethe på denna sidhan._________________
1Fel för humblegård.