U2:58-9


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Tierne bygge fierdingen.


      Notarum explicatio.

A.  Reppebäcken ähr itt
      skattehemmam1, skattat
      för                                        spannesäde  9 3/4.
      Til förbemälte hemman ähr ingen
      trädhes eller sädes åker utan
      täckteiord.
B.  Åker uthi en täckt,                         tunnor  6 7/8.
C.  Obrukat åker dher sammestädes,   tunno9/16.
D.  Åker uthi en täckt,                         tunnor  1 3/4.
E.  Obrukat åker dher sammestades2,  tunno1/8.
      Höö af samma täckt,                            las  4.
      En åkertäppa med F noterat,          tunnor  2 11/32.
      Höö af samma täppa,                           las  2.
      Höö i Södher täcktan med G
      noterat,                                                las  9.
H.  Höö af Norrtäcktan,                             las  10.
      Åker uthi Hede täppan med
      I noterat,                                        tunnor  1 9/16.
      Noch en åkertäppa med K
      noterat, på Hedan  uptagen,            tunnor  1 7/32.
      Noch en åkertäppa på Hedan
      upptagen, med L noterat,                tunno9/32.
      Humblegårder med M noterat,
      till                                                 stänger  300.
N.  Noch åker uthi en täppa och
      på Hedan af mark och moo up-
      tagen,                                            tunno29/32.
      Obrukat åker i samma täppa
      med O noterat,                              tunno13716.

      Till förbemälte hemman ähr skogh och
      mulebete till nörtarftan. Fijske
      watn uthi Dale elfuen.

P.  Höö af en hårdwals ängh, kallas
      Quarnängan, kommer Jemteboo
      till som fins afrijtat folio 59
      och describerat folio 53,                       las  6.
      Åkertäpper på Hedan med Q note-
      rat komma och Jempteboo till,         tunnor  1 1/16.
      Noch en obrukat åkertäppa med R
      noterat, kommer och Jempteboo til,  tunno5/32.


      En åkertäppa med S noterat, kom-
      mer Motewall till, fins folio 56.
      Innehåller,                                       tunnor  1 1/4.


(Karttext:)
Här möther Bwssleboo ägor på denna sidhan.
Dale elffwan.
Här möther Jemthe-boo täckterna, finns folio 36, på denna sidhan.
Elack sandhiordh.
Utmark.
Utmarck.
Utmarck.
Sandiord.
Elack sandiordh.
Här mötter skogh och uthmarck på denna sidhan.
Elack sandiordh.
Elack sandiordh.
Sandiordh.
Elack sandiordh.
Här möther skogh och mulebethe på denna sidhan.
Hård-walz tächt.
Hårdwals täckt, skogit med gran och och biörk.
Här möther och skogh uthmarck.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


______________
1Fel för skattehemman.
2Fel för sammestädes.