U2:60


(Rubrik:)
Tuna sochn.


(Beskrivning:)
Jempteboo täckterna med P noterade,
komma skattehemmanet Jempteboo til
som fins afrijtat och describerat folio 56.
Höö af förbemälte täckter, alla tilhopa,          las  16.
Åker uthi samma täckter med R noterat,  tunnor  1 5/8.


(Karttext:)
Skarp hårdwals tächt.
Här möther skogh och uthmarck.
Dale elffwan.
Skarp hårdwalls ängh.
Jemtheboo täcktan.
Elack sandiordh.
Jemtheboo täcktan.
Här mötther skogh och ängh, kommer Repebäken till på denna sidhan, fins folio 34.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.