U2:66-7b


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Tierne bygge fierdingen.


      Notarum explicatio.

2.   Johan Jörenssons heman
      ähar1 skattet för,              spannesade2  4.
K.  Åker uthi täcktan,                     tunnor  6 9/16.
      Höö uti samma täckt,                tunnor  12.
L.  Höö af en liten hårdwals ängh, fins på
      dhenna sidan på folio 67,                las  1.

3.   Johan Erickssonss hemman
      ähr och skattat för,            spannesäde  4.
M.  Åker uthi en täckt,                   tunnor  7 9/16.
      Höö uthi samma täckt,                   las  16.
      Ähr och bemälte täckt mycket skoghgången af
      biörck och gran och fins in uti dhenna talf-
      lan folio 65.
N.  En åkertäppa på Hedan, nyligen upta-
      gen och ähr med    noterat, fins på denna
      sidan på taflan folio 67,            tunnor  1 1/2.
      Höö dher sammestädes,                 las  3.
O.  En humblegård til,                    stänger  60.


      Notarum explicatio.

      Desse effterskrifne ägha uthi Lenäng-
      gan med R noterat, höö alla tilhopa,   las  6.

      Mass Jönsson i Ytter Forssa äger
      höö uti förbemälte ängh med R noterat,   las  3 1/2.
      Förbemälte Mass Jönsson fins folio 49.

      Issrael Oloffsson ibidem, ägher och
      höö af  bemälte Lenängen med R noteratlas  2 1/2.

      Desse effterskrifne äga uti Biörss-
      ängan med S noterat, fins in uti taflan folio 67.
      Höö alla tilhoopa af samma ängh,               las  10.

      Jacob Biörsson i Norrbodanne, fins folio
      35, äger höö, förbemälte Biörssängen med S noterat,  las  5.

      Mass Larsson i Norbodanne, fins folio 27,
      ägher och höö af bemälte Biörssängen med S noterat,  las  5.

      En squalte quar3, kommer Johan Jörensson
      her i Lenhedan til, med T noterat.


      En squalte quar3 med U noterat, kommer
      Reppebeckan til som fins folio 34.

      En squalte quarn med W noterat, konner4
      Mass Knutzon i Tierna til, fins på dhen taflan
      med nummero 12 i Tiernebygge fierdingen.
      En ödhesågh med X noterat.

      Till förbemälte by Lenhedan ähr skogh och mulebete
      nogh. Fijskewatn och nogh.
      Förbemälte quarnar finnes noterade in uti denna taflan folio 67.


(Karttext:)
Kommer Gangne socknn till.
Här mötter skogh och mulebethe på denna sidhan.
Sandiordh.
Här mötter skogh och mulebethe på denna sidhan5.
Hårdwalz täppa.
Sandiord, obrukad.
Här ähr skogh och mulebethe.
Kallas Duffw tiernnan.
Dale elffwan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

___________
1Fel för ähr.
2Fel för spannesäde.
3Fel för quarn.
4Fel för kommer.
5Delvis utsuddat innom textramen sidhan.