U2:9


(Rubrik:)
Bro byggie fiardingen1.


      Notarum.

O.  Höö af enn ängies täppa, finss afritat folio 8
      till,                                                        las  6.
      Enn betes hagha finss och folio 8
      och ähr medh P noterat.

1.   Östrelerbächenn ähr et skattehemman.
      Skattat för kohl,                                          10 1/2 stig.
      Till förbemälte hemman är ingen sädes
      eller trädes jordh utan tächt iordh.
A.  Höö af en täccht beblandat med myra och här-
      waldz2 botnn,                                       las  40.
      Åker uti samma teccht,                   tunnor  2 3/16.
      Obruckat åcker i samma tächt,       tunnor  3 1/2.
B.  Höö af en myreualz ängh, kommer Anders Olsson
      Jonssarfuee i Brobyggiee fierdingenn,   hö   4 las.
      Äger och höö af en suedh medh C noterat, las  1 1/2.
D.  Erich Andersson i Helssare i Brobyggie
      fierdingen, fins på den taflan medh
      nommero 9, ägher och höö af tuenne
      myreualz änger,                                     las  3.
      En betes hage med E noterat.


      Explicatio.

      Till förbemeltee hemman ähr skogh och mule-
      betee till nödtorftenn. Quarn och sågh intet.
      Timberskogh, näfuer och löfskogh intet.
      Fiske watnn intet.


(Kartext:)
Här mötter skogh och uthmarck.
Här mötha Wester Lerbäckz ägor.
Obrukad sandhiordh.
Obrukad leriordh.
Sandh mylla.
Skogh och uthmarck pa3 denna sidhan.


________________
1Fel för fiärdingen.
2Fel för hårdwaldz.
3Fel för på.