U2:90


(Framsida till sid 91-2:)

Fagerstadh i Skomsarby fierdingen
på detta cartett affrijttadt och de-
schriberatt, nummero  2. Pro anno 1644.