U2:97


Österby, Grwkarby och Broos ägor
i Broobyggie fierdingen ofwan broon på
detta cartet affrijttade och deschriberade.
Nummero 3.      Anno 1644.