U3:1


Effterskrefne byar ähre i Tuna sochn och
Häsze fierdingen belägne och afmätte
          anno  1642.

Bergh och Sweden,                  folio  3.
Heede,                                     folio  4.
Nor Romee,                             folio  6.
Söder Romee,                          folio  7.
Prästegården,                           folio  12.
Buskåker,                                folio  13.
Häszee,                                   folio  15.
Fagerbacka                             folio  21.
Haga,                                      folio  21.
Högzsnäss,                              folio  22.
Nör Selenäss,                          folio  22.
Söder Selenäss,                       folio  26.
Selenäss,                                 folio  28.
Kopparslagarehyttan,              folio  29.
Kopparslagarehyttan,              folio  30.
Morbergh,                              folio  31.
Holmkierrnen,                         folio  31.
Remssboo,                             folio  32.
Miuksiöön,                             folio  31.