U3:10-1


(Rubrik:)
Tuna sochn, Häsze fierdingen.


      Notarum explicatio

G.  Hackemyran med G noterat, kommer
      både Södher och Norr Rome til,
      och ähr specifecerat folio 7 och 6.
      Efterskrifne täpper komma
      Norr Rome till.
M.  Ängesstäppa, kommer Johan Hansson i
      Norr Rome till, finss nummero 3 folio 6,     1 lass.
O.  Hårdwalz äng, kommer Mass Jöran-
      son i Norr Rome til, finss med
      nummero 4 folio 6,                                    3 lass.
E.  Kommer Johan Larsson ibidhem til,
      finss folio 6 nummero 5,                             3 lass.
N.  Kommer Oloff Hansson ibidhem til,
      finss folio 6 nummero 6,                             1 lass.
L.  Broängan, kommer Johan Ericksson
      til ibidhem, finss folio 6 nummero 11.
H.  Broo ängan, kommer Erick Meckel-
      sson ibidem til, finss folio 6 nummero 12.

      Desse efterskrifne änger komma
      Hässe til och ähre specificerade folio 6 och 7.
Z.  Kommer Hanss Larsson i Hässe til,
      finss describerat folio 14 nummero 28.
7.   Kommer Mass Gregusson till i
      Hässe, finss folio 14 med nummero 31.
P.  Kommer Anderss Hansson til i
      Hässe, finss folio 14 nummero 24,    2 lass.


(Karttext:)
Kallas Bråten.
Tuna åån.
Hässe ägor på denna sidan.
Kallass Skarpe nässet, illake hårdwalz ängz täpper.
Kallass Hackemyran och ähr beblandat med myre och skarp hårdwalz båtn.
Skarp nässet.
Walborgz änghan, myrewals ängh.
Bro ängan.
Skarp hårdwals äng, kallass Lissleängen.
Kallass Sarfuet.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.