U3:100


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Öster Silffuerbergz fierdingh.


      Notarum explicatio.

A.  Kronetäckt, kallas Löffztäck-
      ten, ähr beblandat medh skogh och
      sten sampt med starr och hård-
      wallz båtn, höö                                           160 lass.

B.  Löffzbo ähr ett tårp bygdt
      på cronanss utmarck, ränther                      9 3/4 stig koll.
C.  Höö af en tächt beblandat medh
      starr och hårdwalz båtn,                              38 lass.
      Åker uthi samma tächt,                               5/8 tunnor.
      Höö af en skogzängh,                                  4 lass.
      Åker uthi samma tächt,                                1/4 tunna.
      Til dhetta tårp ähr skogh och mule-
      bethe til nötarfften. Fijskewatn någit
      uthi en lithen insiöö.

D.  Kiellarebo ähr ett torp bygdt på
      cronanss utmarck, ränter                             4 stige kol.
E.  Åkertäppa til samma tårp,                            1 7/8 tunnor.
      Höö aff samma täppa,                                 4 lass.
F.  Höö af en tächt beblandat medh
      starr och hårdwalz båtn,                              20 lass.
      Åker uthi samma tächt,                                1 tunna.
G.  Åkerwret til samma tårp,                             5/16 tunnor.
      En swedh nyligen inlagd, brukass
      för hastehage1 och kan medh tiden
      dugha til ängh.

I.   Damsiöbo ähr ett skattetorp, rän-
      ther                                                            5 stiger kol.
K.  Höö af en hårdwalz tächt,                           14 lass.
      Åker uthi samma tächt,                               1/8 tunna.
L.  Höö af en swed beblandat medh
      skogh, sthen, starr och hårdwalss
      båtn,                                                           4 lass.

      Höö af en skarp hårdwalss
      fiell, kommer Kiellareboo til,                       2 lass.
      Til dhesse tårp ähr skogh och
      mulebethe til nötarfften.
      Fijskewatn til nötarfften. (Karttext:)
Gruffue siön.
Öster Sijlffuerbergz kapälle pa2 dhenne sidan.
Her mötha Westansiöö äghor.
Skogh och utmark.
Dhenne wägh löper3 åth Noorbergh.
Dam siön.
Skogh och mulebethe.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


______________________
1Fel för hästehage.
2Fel för på.
3Ändrat från ligger.