U3:102


(Rubrik:)
Öster Silffuerbärgz fierdingh.


      Notarum explicatio.

A.  Backegården ähr ett skattetorp.
B.  Höö af en tächt til samma torp bebla
      blandat med starr och hårdwalz
      båtn,                                                          16 lass.
      Åker uthi samma tächt,                               5/8 tunnor.
C.  Åkerwret til samma torp,                            3/8 tunnor.
D.  Höö af en cronetächt, kallas Spanne-
      målz tächten,                                              26 lass.
E.  Höö af en cronetächt, kallass Sijlff kiö-
      pare1 tächtan,                                             1 lass.
F.  Höö af en ängess täppa, kommer och
      cronan til och brukass in under
      Härregårdhen,                                            2 lass.
G.  Höö aff en ny uprögd skogzäng, kallass
      Töffellz swedhen och brukass in
      under Herregårdhen,                                  10 lass.
H.  Öster Silffwerbergz kapelle.
I.   Öster Silffuerbergz gruffua.


(Karttext:)
Öster Silffuerbergz Herregårdh.
Gruffue siön.
En onyttigh myra.
Skogh och bergh på dhen-nna sidhan.                                   


_______________________
1Heter på 1722 års karta "Silfwer kiöpet".