U3:105


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Öster Silffuerbergz fierdingh.


      Notarum explicatio.

A.  Nyknutzbo ähr ett skattetårp,
      rentar                                       3 stiger kol.
      För dhen dheel han haffuer i Ny-
      knutzboo och 3 för dhen dhel han
      haffuer Matzbo.
B.  Höö aff en hårdwalz tächt,         16 lass.
      Åker uthi samma täckt,              1 7/8 tunnor.
      Kalffue täppa med C noterat.
D.  Matzbo ähr ett skattetorp,
      räntar                                         4 stiger kol.
E.  Höö aff en hårdwalz täckt til
      Matzbo,                                     17 lass.
      Höö aff samma täckt til Nyknutzbo,
      13                                                   lass.
      Åker uthi samma täckt til Matz-
      boo,                                          1 1/16 tunna.
      Til Nyknutzbo,                           13/16 tunnor.
F.  Höö aff en täckt til Matz-
      bo,                                            3 1/2 lass.
      Til Nyknutzbo uthi samma
      täckt,                                         2 1/2 lass.
      Åker uthi samma täckt til
      Matzbo,                                    15/16 tunnor.
      Til Nyknutzbo aff samma
      täckt,                                        11/16 tunnor.
G.  Höö aff en hårdwalz täckt
      til Matzbo,                                 5 1/2 lass.
      Til Nyknutzbo aff samma
      täckt,                                         4 1/2 lass.
      Åker uthi samma täckt til
      Matzbo,                                    7/32 tunnor.
      Til Nyknutzbo uthi samma
      täckt,                                        5/32 tunnor.
H.  Höö aff en skogzängh, kommer
      Matzbo enskijlt til,
      och kallass Gress sweden,
      höö                                           4 lass.
I.   Höö aff en nyrögd swed,
      kommer och Matzbo enskijlt
      til,                                             1 lass.
      Til dhesse torpp ähr skogh
      och mulebethe til nö-
      tarfften.


      Notarum explicatio.

K.  Eskilssbo ähr ett skattetorp, räntar               6 stige kol.
L.  Höö af hårdwalz tächterna,                          46 lass.
      Åker uthi samma tächter,                             13/16 tunnor.
M.  Höghsween ähr itt skattetorp, rän-
      tar                                                              2 stige kol.
N.  Höö aff en tächt medh starr och hårdwalz
      båtn beblandat,                                           20 lass.
O.  Höö af en skoghz ängh til samma torp,        1 lass.
      Höö af en hårdwalz tächt, kommer Dale-
      karssboo til och kallass Per Larss swe-
      dhan,                                                          14 lass.
      Til dhesse forbemälte1 torp ähr skogh och mulebethe
      til nötarfften.


      Notarum explicatio.

Q.  Westansiö ähr ett skatte-
      torp, räntar                                13 stig kol.
R.  Höö af en hårdwalz tächt,
      til                                               50 lass.
      Åker uthi samma tächt,              2 3/8 tunnor.
      Åkertäppa med S noterat,          7/8 tunnor.
      Åkertäppa med T noterat,         3/8 tunnor.
U.  Itt lithet tårp ligger til
      Westansiöö medh skatten.
W.  Höö af en tächt til samma tårp,
      til                                              6 lass.
       Åker uthi samma tächt,             1 tunna.
X.  Wret til samma tårp,                  1/16 tunna. 
      Til dhesse tårp ähr skogh,
      mulebethe til nötarfften.
      En hästehage med Y noterat.


(Karttext:)
Skilna emällan Grangzhammar och Nyknutzbo.
Skogh och utmark.
Skogh och utmark.
Skogh och utmark.
Hästehage, kommer Matzbo til.
Utmarck.
Utmark.
Her möther en cronetächt, kallass Löffz tächtan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum. 
                  


_________________
1Fel för förbemälte.