U3:106


(Rubrik:)
Öster Silffuerbergz fierdingh.


      Notarum explicatio.

A.  Westerwijkan ähr tu skattetorp, bå-
      da haffuer welborne Petter Kruss-
      biörn kiöpt för skatte, och dhet
      ena ränter                                  6 stiger 2 korgar kol.
B.  Höö af en hårdwalz tächt,           24 lass.
      Åker uthi samma tächt,              11/16 tunnor.
C.  En åkerwret,                             9/16 tunnor.
D.  Höö aff en hårdwalz tächt,         16 lass.
      Åker uthi samma tächt,              6/16 tunnor.

E.  Dhet andra ränther,                    4 stige kol
      och en                                       korgh.
 
 

F.  Höö af en hårdwalz thächt,         10 lass.
G.  Höö af en hårdwalz tächt,          6 lass.
      Til dhesse förbemälte tårp ähr skogh och mule-
      bethe til nötarfften.
      Fiskewatn uthi.
      En hästehage med H noterat.
      Jernhytta til både tårpen med I noterat.


(Karttext:)
Sandiod1.
Skogh och utmark.
Store gårdz äghor på denna sidan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_________________
1Fel för Sandiord.