U3:107-8


(Rubrik:)
Tuna sochn,   Öster Silffuerbergz fierdingh.


      Notarum explicatio.

A.  Kutheboo ähr ett skattetorp, ränter.
B.  Höö af en hårdwalz thäcct1,          20 lass.
      Åker uthi samma tächt,                 1 1/2 tunna.
C.  Höö af en skarp hårdwalz tächt,    8 lass.
D.  En kalffue täppa.
      Til dhetta torp ähr skogh och mulebethe
      til nötarfften. Fijskewatn uthi Kuthe-
      boosiön. Hytte och quarn tilhoopa medh
      Bondehyttan.

E.  Bondehyttan ähr ett cronetorp, ränther
      4 1/2 stigh                                    kol.
F.  Höö af Östertächtan beblandat med starr
      och hårdwalzbåtn,                        16 lass.
      Åker uthi samma thäct,                 3/8 tunnor.
G.  Hårdwalz höö af en nyrögning,      16 lass.
H.  Åker uthi Siöötächtan,                  1 1/4 tunna.
      Höö uthi samma tächt,                  4 lass.
      En åker wret medh I noterat,         7/16 tunnor.

K.  Höö af Glätiess myran.
L.  En hästehaghe.
M.  En kalffuetäppa medh M noterat.
      En kalffuetäppa medh N noterat.
      Til detta tårp ähr skogh och mulebete til
      nötarfften, sampt jernhytta och quarn
      som går höst och wår. Fijskewatn i Kutebosiön.


(Karttext:)
Uthmark.
Utmark.
Skogh och bergh på dhenna sidan.
Kutebo siön.
Quarn.
Uthmark.
Skogh och utmarck.
Jernhytta.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_____________
1Fel för tächt?