U3:109


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Noorszhyttan ähr ett skat-
      te torp och kommer welborne
      Petter Krussbiörn til och
      ähr kiöpt af mester Samuel
      i Tuna prestegård för skatte
      och räntar                      8 stiger 1/2 korg kol.
B.  Höö af en tächt med starr och
      hårdwall beblandat,                   20 lass.
      Åker uthi samma tächt,              3/4 tunnor.
C.  Hårdwallz höö af en bowall
      til samma torp,                          20 lass.
D.  Åker wret til samma bowall,       3/4 tunnor.
      Höö uthi samma wret,                3 lass.
E.  Ny upbrukat åkerwret,                1/4 tunna. 
      Til dhetta torp ähr skogh och mule-
      bethe til nötarfften. Fijskewatn
       uthi          .  Jerngruffua och
      jernhytta til dhetta tårp
      medh F noterat.


(Karttext:)
Utmark.
Utmark.
Utmark.
Lacus.
Dam.
Utmark.
Jernhytta.
Utmark.
Lacus.