U3:110


(Rubrik:)
Öster Silffuerbärgz fierdingh.


      Notarum explicatio.

A.  Norboo ähr ett skattetorp,
      nyligan af marck och moo upta-
      git, ränthar                                4 stiger kol.
B.  En åkerwret,                             1 13/16 tunnor.
      En åkerwret med C noterat,      1 1/4 tunna.
      Åkerwret medh D noterat,        7/8 tunnor.
E.  Höö af en hårdwalz äng,            4 lass.
      En swed, kan med tidhen
      dugha til ängh.
      Til dhetta torp ähr skogh och
      mulebethe til nötarfften.

F.  Brunthebo ähr itt skattetorp,
      räntar                                        3 stiger kol.
G.  Höö aff en hårdwalz tächt,         30 lass.

H.  En åker wret,                                          5/8 tunnor.
      En åker wret medh I noterat,                   5/16 tunnor.
      Höö uthi samma wret,                             2 lass.
K.  Höö af en skogzäng, kallass Hageängan,  6 lass.
      Höö af en skogzäng med L noterat,         1/2 lass.
      Til dhetta tårp ähr skogh och mulebethe til
      nötarfften. Fijskewatn uthi Långalen.
      En kalffuetäppa med M noterat.


(Karttext:)
Skogh och utmark.
Utmark.
Utmark.
Långalen lacus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.