U3:111-2


(Rubrik:)
Tuna sochn,   Öster Silffuerbergz fierdingh.


      Notarum explicatio.

A.  Juteboo ähr ett skattetorp
      och kommer welborne Petter
      Krussbiörn til och haffuer kiopt1
      dhet af mester Sammuel i
      Tuna för fäbodar och räntar
      nu.
B.  Höö af en tächt med starr och
      hårdwall beblandat,                   30 lass.
C.  Åker wret til samma tårp,          7/8 tunnor.
      Höö uthi samma wret,                3 lass.
D.  Höö aff en skogz ängh,               2 lass.
      Til dhetta torp ähr skogh
      och mulebethe til nötarfften.
      Fijskewatn uthi Långalen och
      Jutheboo siön. Quarn brukass
      höst och wår.


      Notarum explicatio.

E.  Jngewalzboo ähr ett skattetorp, rän-
      thar                                                    4 stiger kol.
F.  Höö af en thäckt med starr och hard-
      walz2 båtn beblandat,                         12 lass.
      Åker uthi samma tächt,                       2 tunnor.
G.  Höö af en skogz ängh, kallass Hegn,   6 lass.
H.  Höö af en swed, kallass Jngryss swen,  2 lass.
I.   En åkerwret,                                        1/4 tunna.
      En hästehaghe med K noterat.
      En kalffuetäppa med L noterat.
      Til dhetta torp ähr skogh och mulebethe
      til nötarfften. Fijskewatn uthi Långalen.
      Höö af en skarp hårdwalz äng, kommer
      Bruntheboo til medh M noterat,           1 lass.


(Karttext sid 111:)
Her mötha Gulbo äghor på dhen sidan.
Utmark.
Långalen lacus.
Jutebo siön.
Utmark.
Onyttigh myra.

(Karttext sid 112:)
Utmark.
Långalen lacus.
Utmark.
Her möta Ingewalzbo äghor i Norrberkee soch3 på dhenna sidan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


________________
1Fel för kiöpt.
2Fel för hårdwalz.
3Fel för sochn.