U3:115-6     
Notarum explicatio.

A.  Tegelslagarebo ähr itt torp, rech-
      nass för skatte och ränter       6 stig kol.
      Och ähr til förbemälte torp intit annat än
      som tächteiord.
B.  Höö af en hårdwalz tächt,                8 lass.
      Åker uthi samma tächt,                   3/16 tunnor.
C.  Höö uthi en hårdwalz tächt,             10 lass.
      Åkerwret medh D noterat,               1/2  tunnor.
      Höö af en hårdwalz äng, kallass Bartelss
      bodane och kommer förbemälte äng til bäc-
      ken som finss afritat folio 2 och
      ähr samma äng noterat medh E,        6 lass.
      Til dhetta torp ähr skogh til wed och
      gerdzle. Mulebethe til nötarftan.


      Notarum explicatio.

F.  Herrmans thächt ähr itt
      cronetorp och ähr öde med huss, men
      cronetächten brukass af en wed
      Falon1 boandess, kallass Ebbe Lasses
      Erikson och ähr samma tächt mycket
      skoggången och ähr med G noterat.
      Höö när medelmåtigh åhr ähre,  40 lass.
      obrukad åker uthi samma tächt medh H note-
      rat,                                            1 13/16 tunnor.


(Karttext:)
Såniordh, obrukad.
Hårdwalz äng.
Skogh och mulebethe på dhenna sidan.
Såndiordh.
Skog och mulebethe på dhenna sidan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_________________
1Fel för Falun?