U3:118


(Register:)
Efterschrefne byar ähre i Nybo fierdingen
belägne och afmätte såsom och till books förde. Pro anno 1643.

Kårtilla,                                        folio  119.
Bomsarfwe,                                  folio  126.
Tåå,                                             folio  126.
Åkerödh,                                      folio  127.
Uthsarfwe,                                   folio  127.
Rafwelsboo,                                 folio  127.
Bodarne,                                      folio  129.
Åszen,                                          folio  131.
Nordan åker,                                folio  131.
Rasiön,                                         folio  133.
Een stor ängh, kallass Långhagen,  folio  135.

Efterschrefne byar ähre och i Nybo fierdingen
belägne och afmätte, dock i taflewijs afrittade och specificerade
som efterfölier.
                                                              Nummero.
Tossarbyn med nummero,                               1.
Hoolen och Hällebärgh medh nummero,          2.
Täppen med nummero,                                   2.
Moora med nummero,                                    3.
Nordanbärgh med nummero,                          3.
Millesboo medh nummero,                              4.
Millesboo åfwan siön medh nummero,             5.
Boberg och Biörkeledh medh numero              6.

Sochne schilnaden emellan Tuna, Tårsånger,
Wijka och Schiedwe med nummero,                7.