U3:12


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Tuna Prästegårdh.
B.  Uthsäde dhet ene åhret,                                    14 1/4 tunna.
C.  Dhett andra åhret,                                            13 1/16 tunna.
      Åker i dhet gerdet med D noterat,                     6 6/16 tunnor.
      Höö af lindorna uthi samma gerde,                    2 lass.
E.  Höö af en hårdwalzängh,                                   12 lass.
      Åker uthi Skolestughe täppan med F noterat,
      och ähr afritat folio 13 och specificrat folio 12 ,  8 1/8 tunna.
      Åker med G noterat, kommer och Prestbolet til och
      ähr afritat folio 13,                                             2 1/2 tunna.
      Höö af en täppa med H noterat,                         3 lass.
      Humblegård med I noterat.
      Trägård med K noterat.
      Hästehage med L noterat.
      En kalfuetäppa med M noterat.
      Til Prestebolet ähr skogh och mulebete ringa.
      Fiskewatn någit uthi Tuna åhn.
      Quarn brukass höst och wår, med 10 noterat.
      Till Prästebordet ähr ett gott torppestelle, fuilket fins afrijtat
      och describerat folio 31 och kallas Moorbärgh.


      Notarum explicatio.

N.  Capelandz gården.
O.  Åker uthi en tächt,                           1 tunna.
      Höö uthi samma tächt,                     6 lass.
P.  Klåckaregården.
Q.  Åkerwret,                                       1 3/8 tunnor.
      Höö uthi samma wret,                     1 lass.
R.  Åker uthi en tächt,                           7/16 tunnor.
      Höö uthi samma tächt,                     4 lass.
      Skogh och mulebethe litet.
      Fijskewatn uthi Tuna åhn.
      Quarn brukass höst och wår
      til Prestgården och ähr för noterat.
S.  Höö af en tächt, kallass Grop-
      tächtan och ligger til den engen, Tingz-
      gården som ähr afritat folio
      14 och specificerat folio 14.
      Höö till                                          14 lass.
      Åker uthi samma tächt,                   2 3/8 tunnor.
      Och ähr samma tächt noterat
      medh S. Näst förbemält ängar
      kommer hele sochnen til, och efte-
      låtz Prästebordhet för tingz gästningh skull.


(Karttext:)
På dhenna sidhan möta Broo, Grukarby och Forneby äger ofuan broon.
Tuna åån.
Her möta Hede ägher, finnes folio 4.
Rudam.
Lättiord.
Lättiord.
Lätt iord.
Sandmylla.
Lätt iord öffuer alt.
Sand iord.
Quarn.
Sand iordh.
Sand mylla.
En kiella, kallass Frostbrunnen.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.