U3:123


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

      Desse effter skrifne ängeshagar och åker
      teger komma Kårtilla byn til och ähr spe-
      cifcerade folio 119 och 112.
C.  Ängess och åker teger komma Erick Andersson
      i Kårtilla til, fins folio 2 sub littera C.
L.  En hårdwals ängh kommer Unge Erick Andersson
      ibidem til, huilken och fins folio 120,                       2 lass.
      sub littera L. Noch en åkertegh medh L noterat,    1/8 tunna.
M.  Åkertegh, kommer Mats Andersson i Sönne til
      i Thorssångz sochn, fins folio 120 sub littera M.
K.  En hårdwals ängh, kommer Lars Andersson i
      Kårtilla til, fins folio 120 sub littera K.
R.  En hårdwals myrewalsängh, kommer Lars
      Olofzon ibidem til, fins folio 119 sub littera R.


(Karttext:)
Skogh och bärgh påå dhenna sidhan.
Her möther enn onyttigh myra, kallas Skåle myran.
obrukad.
Hårdewalz båtn, kallas Storhagen.
Star och hårdewalz båtn.
Hårdwals.
Skogh och mule bete påå dhenna sidhan.
Stor hagen, hårdewalz ängh.