U3:124


(Rubrik:)
Nybo fierdingen.


      Notarum Explicatio.

      Desse effterskrifne ängzfieller
      komma Kårtilla byn til och ähra specificerade folio 120.
P.  Ängzfiell, kommer Pedher Ericksson i Kårtilla
      till i Thårssångz sochn, fins folio 119 sub littera P.
I.   Ängzfiell, kommer Matz Andersson ibidem
      til, fins folio 120 sub littera I.
B.  Ängzfiell, kommer Erick Jönsson ibidhem til,
      fins folio 120 sub littera B.
S.  Ängzfiell, kommer Anderss Oloffsson Rapp
      ibidem til, fins folio 119 sub littera S.
D.  Ängzfiell, kommer Anderss Oloffzon ibidem
      til, fins folio 119 sub littera D.


(Karttext:)
Skogh bärgh påå denna sidhan.
Skogh och mule bete påå dhenna sidhan.
Kallas Ny ha gen.
Skarp hårde walz ängh.
Myra.