U3:125


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Nybo fierdingen.


      Notarum explicatio.

      Dhesze effterskreffne änggar kom-
      mer Thoszarebyn till i Nyboo fierdinden1 och
      ähre spefificerade2 som effter fölijer huilket Tosare
      by fins på dhen taflan med nummero 1.
      Desse effterskrefne ängz fiällar kommer
      Östergårdz hemmanet till.
2.   Unge Andhers Nilzon i Thosareby ägher ängzfiällar
      uthij Hästehaghen medh 2 noterade och specificerade
      folio 125, höö                                                       1 las.
      Höö uthij Hoobärgz änghan af någhra ängzfiällar
      medh 2 noterade, specificerade folio 125,              1 las.
      Åker uthij samma ängh medh 2 noterat,                 7/32 tunnor.
3.   Nilz Nilsson ibidem, äger och uthij Hästehagen ängz
      fiäll medh 3 noterat, specificerade folio 125, höö    1 las.
      Höö af ängz fiällar uthij Hoobärgz ängan medh 3 noterat,
      specificerade folio 125,                                           1 las.
      Åker uthij samma ängh,                                           7/16 tunnor.
4.   Matz Jacobsson ibidem, äger och uthij Hästehagen ängz
      fiäller medh 4 noterat, specificerade folio 125,        1 1/2 las.
      Höö af ängz fiällar i Hoobärgz änghan medh 4 noterat, specificerade
      folio 125,                                                                 1 las.
5.   Hanss Ericksson ibidhem, ägher och uthij Hästehagen
      enn ängz fiäll medh 5 noterat, specificerad folio 125, 1 las.
      Höö af ängz fiällar i Hoobärgz ängan medh 5 noterat, specificerade
      folio 125,                                                                  1 las.
6.   Jöran Hanszon ibidhem, ägher uthij Ofuertäppan3
      medh 6 noterat, specificerad folio 125, höö              2 las.
7.  Gamle Andhers Nilsson ibidem, ägher och uthij Öfuer
      täppan medh 7 noterat, specificerad folio 125,         2 las.
      Desse effterskreffne ängess fiällar komma Ytter
      gårdz hemmanet till och ähre noterat, specificerade som
      effter följer.
9.   Matz Hansson i Thosareby ägher och uthij Hästeha-
      gen enn ängz fiäll medh 9 noterat, specificerade folio 125,  1 lass.
      Höö uti Sueden med 9 noterat,                                  1/2 las.
8.   Hustru Karijn ibidhem, ägher och uthi Hästehagen enn
      ängz fiäll medh 8 noterat, specificerat folio 125,        1 las.
      Höö af ängz fiällar i Hoobärgz änghan medh 8 noterat,
      specificerade folio 125,                                             1 las.
10. Jönss Nilsson i Fergeby i Skerbygge fierdingen,
      finss folio 6 med nummero 1,                                    1 1/2 lass.
11. Christåpher And4 i Mora i Morbygge fierdingen, finss
      folio 67 nummero 6, äger ängess fiällar med 11 noterat,   3/4 lass.
12. Jöran Ericksson i Boberg, finss på den talflan5
      med nummero 6, äger ängessfieller uthi Hästehagen,   1 lass.
13. Matz Ericksson i Kråkemyran i Nybbo fierdingen,
      finnss på den taflan med nummero 2, äger och någ-
      ra ängess fieller uthi Hästehagen medh 13 noterat,       2 1/2 lass.
      Åker uthi samme Hästehage med 13 noterat,              9/32 tunnor.
14. Matz Erickson i Solberboo i Morbygge fierdingen,
      finss folio 76 med nummero 8, äger en ängessfiel med
      14 noterat uthi Hästehagen,                                         1 lass.
15. Anderss Ericksson i Bobergh i Nybbo fierdingen,
      finss på den taflan med nummero 6, äger och en
      ängessfiell uthi Hästehagen,                                           1 lass.
16. Jöran Pedersson i Thosareby äger och ängess-
      fieller uthi Hästehagen, finss på den taflan mz
      nummero 1, höö                                                          1 1/2 lass.
      Höö uti Sueden och med 16 noterat,                            1 lass.
17. Matz Knutzon i Moora i Nybo fierdingen,
      finss på den taflan med nummero 4, äger och ängess
      fieller uti Hästehagen, höö                                             1 1/2 lass.
18. Jöran Nilsson i Bodane ofuan bron i Tuna sochn
      i Kierbygge fierdingen, finss folio.
      Äger och ängess fiell uti Hästehagen,                             1/2 lass.
19. Knut Jöransson ibidem, äger och uti Hästehagen
      ängessfiell, finss folio,                                                    1/2 lass.


(Karttext:)
Kallas Håstehaghen6, skarp hårdhewalss ängh.
Myra.
Härdhewallz7 ängh.
Kallass Öffuer täppan, hårdhewall.
Kallas Suedhen, skarp hårdhewall.


_________________
1Fel för fierdingen.
2Fel för specificerade.
3Fel för Öfuertäppan.
4Andersson.
5Fel för taflan.
6Fel för Hästehaghen.
7Fel för Hårdhewallz.