U3:126


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Nybo fierdingen.


      Notarum explicatio.

      Bometsarfue ähr 3 skatteheman, alla
      tilhoopa                                                      35 1/2 tunna.
A.  Utsäde det ena åhret, alla tilhopa,                12 3/4 tunnor.
B.  Noch uti Öster åkern till samma åhrwägh, alla
      tillhopa                                                       15 3/8 tunnor.
C.  Det andra åhret, alla tilhopa                         15 1/2 tunnor.
D.  Noch wreter till samma åhrwägh, alla tilho-
      pa                                                               2 11/16 tunnor.

      Tåå ähr 1 skatteheman, ligger i tege-
      skifte tilhopa med Bometsarfue i det ena
      åhrs sädit med C noterat såsom och uti dee
      wreterna til samma åhrss sädit med D noterat.
      Uthi det andra åhrss sädit ligger Tåå och i te-
      ge skifte tilhoopa med Bometzarfue,
      doch intit mer än som uthi den ena åkeren
      med A noterat.
E.  Utsäde det ena åhret till Tåå och ähr sam-
      me åker enskijlt för sigh sielf belägen emot
      den åkeren med C noterat,                         3 15/16 tunnor.
F.  En täckt, kallass Storehagen, innehåller
      all tilhoopa höö                                           24 lass.
      Åker uti samma täckt,                                 8 5/8 tunnor.
G.  Höö uthi Lissleängen,                                  5 lass.
      Åker uthi samma ängh,                                1 3/8 tunnor.
H.  Höö uti en hårdwalz täckt, kallass Flo-
      hagen,                                                         10 lass.
      Åker uthi samme hage,                                2 9/16 tunnor.

      Specialis explicatio.
1.  Peder Jöranson i Bometsarfue äger
      uthi förbemälte by,                                      3 1/4 tunna.
AB. Utsäde det ena åhret,                                 2 15/16 tunnor.
CD. Det andra åhret,                                         1 21/32 tunnor.
F.  Samsäde uti Storhagen,                                1 13/32 tunnor.
      Höö uthi samma hage,                                  3 7/8 lass.
G.  Åker uti Lissleängan,                                    1/4 tunna.
H.  Höö uthi Flohagen,                                      1 1/2 lass.
      Åker uthi samme hage,                                3/8 tunnor.
      Höö af en ängesstäppa med H noterat,       1 lass.
      Höö uti Lisslehagen med I och K noterat,    1 lass.
      Höö uthi Dammyretäppan, afrijtat folio 13
      och ähr med rött I noterat,                          3 lass.
      Åkertäppa med D noterat,                         5/16 tunnor.
      Höö af en ängessfiell afrijtat folio 135 med U noterat,  6 lass.

2.   Anderss Jonson ibidem, äger                       2 1/2 tunna.
AB. Utsäde det ena åhret,                                 2 9/32 tunnor.
CD. Det andra åhret,                                         1 1/4 tunna.
F.  Samsäde uthi Storhagen,                              1 1/16 tunna.
      Höö uti samme hage,                                   3 lass.
G.  Åker uti Lissleängan,                                   1/4 tunna.
      Höö uti Flohagen med H noterat,                1 1/8 lass.
      Åker uthi same hage,                                   3/8 tunnor.
      Åker uti Nyåkeren med K noterat,             3/4 tunnor.
      Höö uti bidem,                                            2 1/4 lass.
      Höö uthi Rijsshagen med L noterat,            4 lass.
      Åker uti samma hage,                                  3/4 tunnor.
      Höö uthi Lisslehagen med I och K noterat,  1 lass.
      Höö af Dammyre täppan med Q noterat, afrijtat
      folio 128                                                     3 lass.
      Höö af en ängztäppa, afrijtad folio 17 med 9 noterat,  2 lass.
      Höö af en hårdwalz ängh afrijtat folio 136 med W noterat,  4 lass.

3.   Jöran Oloffzon ibidem, äger                         2 1/4 tunna.
AB. Utsäde det ena åhret,                                 2 1/16 tunnor.
CD. Det andra åhret,                                         1 1/8 tunna.
F.  Samsäde uti Storhagen,                                15/16 tunnor.
      Höö uti same hage,                                     2 11/16 lass.
G.  Åker uti Lissle ängan,                                  1/4 tunna.
H.  Åker uti Flohagen,                                       1/4 tunna.
      Höö uti samme hage,                                   1 1/8 lass.
      Höö af Dammyre täppan, afrijtat folio
      128 noterat med M,                                   2 lass.
      En åkertegh, afrijtat folio 22 med Å noterat,  1 1/16 tunnor.
      Höö af samma tegh,                                    1/2 lass.


      Notarum explicatio.

4.   Hanss Anderson ibidem, äger                      2 1/2 tunna.
AB. Utsäde det ena åhret,                                 2 9/16 tunnor.
CD. Det andra åhret,                                         1 1/4 tunna.
      Åker uti Storhagen med F noterat,              1 1/16 tunnor.
      Höö uthi samme hage,                                 3 lass.
G.  Höö uthi Lissle ängan,                                 3 lass
      Åker uti Flohagen med H noterat,               1/4 tunna.
      Höö uti samme hage,                                   1 1/8 lass.
N.  Åker uti Hästehagen,                                   1/2 tunna.
      Höö i samme hage,                                     3/4 lass.
      Åker uthi Skarpetäppan med O och P note-
      rat,                                                             1 3/8 tunnor.
      Höö uti samme täppa,                                 1 lass.
      Åker täppa med Ö noterat,                        1/2 tunna.
      Åker uti Speketäppan med Q och R noterat9/16 tunnor.
      Höö uti samme täppa,                                 2 lass.
      Höö uti en ängesstäppa med O noterat,       1 1/2 lass.
      Höö af en hårdwalz ängh, afrijtat folio 131 med
      4 noterat,                                                   3 lass.
      Höö af en ängztäppa, afrijtat folio 136 med 3 noterat,  2 lass.
Q.  Höö af några ängzfieller, afrijtat folio 136,   4 lass.

5.   Anderss Andersson ibidem, äger                 1 7/8 tunna.
AB. Utsäde det ena åhret,                                 1 11/16 tunnor.
CD. Det andra åhret,                                         15/16 tunnor.
F.  Åker uthi Storhagen,                                    25/32 tunnor.
      Höö uti samma hage,                                   2 3/8 lass.
G.  Höö uti Lissle ängen,                                   1/4 lass.
H.  Höö uti Flohagen,                                        1 1/8 lass.
      Hästehagen med N noterat, höö                 1 1/4 lass.
      Åker uti Skarpetäppan med O och P note-
      rat,                                                              1 3/8 tunnor.
      Åker uti Speketäppan med Q och R note-
      rat,                                                              9/16 tunnor.
      Höö uti samma täppa,                                 2 lass.
      Åkertäppa med S noterat,                          5/32 tunnor.
      Höö uti Kieltäppan med T noterat,              2 lass.
      Ängesstäppa med P noterat,                       1 1/2 lass.
      Höö af några ängessfieller uthi Långehagen, afrijtat
      folio 126 med S noterat,                             6 lass.

6.   Anderss Hanson ibidem, äger                      3 1/2 tunna.
AB. Utsäde det ena åhret,                                 3 3/16 tunnor.
CD. Det andra åhret,                                        1 25/32 tunnor.
F.  Samsäde uti Storhagen,                                1 7/16 tunnor.
      Höö uti samma hage,                                   4 3/16 lass.
G.  Åker uthi Lissleängen,                                 5/8 tunnor.
H.  Åker uti Flohagen,                                       11/16 tunnor.
      Höö uti samme hage,                                   2 lass.
      Höö uthi Kielltäppan med U noterat,           2 lass.
      Höö uti Kierringemyran, afrijtat folio
      131 med U noterat,                                    4 lass.
      Åkertäppa med U noterat,                          5/16 tunnor.
      Höö af några ängessfiellar, afrijtat folio 136 med Å noterat,  5 lass.

7.   Anderss Oloffzon ibidem, äger                    4 tunnor.
AB. Utsäde det ena åhret,                                 3 9/32 tunnor.
CD. Det andra åhret,                                         2 1/16 tunnor.
G.  Höö uti Lissleängen,                                    2 lass.
      Åkertäppa med W noterat,                         7/16 tunnor.
      Åker uthi Hästehagen med     noterat,         3 tunnor.
      Höö uthi Gatesueden med X noterat,          3 lass.
      Åker uti samme sued,                                  11/16 tunnor.
      Höö af Dammyre täppan, afrijtat folio 13
      och ähr med X noterat,                               2 lass.
      En liten åkertäppa med X noterat,               5/32 tunnor.
      Höö af en ängesstäppa, afrijtat folio 135 med 3 noterat,   2 lass.
      Höö af några änghess fieller, afrijtat folio 136 med T noterat,  5 lass.

8.   Jönss Jonson ibidem, äger                           1 1/2 tunna.
AB. Utsäde det ena åhret,                                 1 3/8 tunnor.
CD. Det andra åhret,                                        25/32 tunnor.
      Höö uti Hästehagen med N noterat,            1 lass.
G.  Höö uti Lissle ängen,                                   1 lass.
      Höö af Kalfue sueden med Y noterat,         2 lass.
      Åker uti samma sued,                                  1/4 tunna.
      Åker uti Lissle ängz täppan med Y note-
      rat,                                                              11/16 tunnor.
     
Höö uti samma täppa,                                  1 lass.
      Höö af en ängztäppa, afrijtat folio 131 med 4 note-
      rat,                                                              1 1/2 lass.
      Höö af Storkolan, en skarp hårwals ängh i
      Långehagen belägen med N noterat,            2 lass.
      Och ähr förbemälte ängh afrijtad folio 136.
      Höö af någre ängessfieller uthi förbemälte Långehagen
      belägne, afrijtad folio 136 med R noterat,    7 lass.

(Baksidan:)
9.   Hansz Tommesson ibidem, äger                  2 1/4 tunna.
AB. Utsäde det ena åhret,                                 2 1/16 tunnor.
CD. Det andra åhret,                                        1 1/8 tunna.
F.  Samsäde uti Stoorhagen,                              15/16 tunnor.
      Höö uti samme hage,                                   2 11/16 lass.
      Höö af Kiellemyran med Z noterat,             4 lass.
      Af af Kierrinngemyrann afrijtat folio 13
      och ähr noterat med Z,                               3 lass.
      Höö af Kielltäppan med Z noterat,              2 lass.
H.  Åker uti Floohagen,                                     5/8 tunnor.
      Höö uti samma hage,                                   1 1/8 lass.
      Höö uti Lisslehagen med K och I noterat,    2 lass.
Z.  En hästehage, afrijtat folio 128.
      Åkertäppa med 9 noterat,                           1/4 tunna.
      Höö af någre ängessfieller uthi Långehagen, afrijtade
      folio 136 med XW noterat,                         3 lass.
      Åker på samma teger,                                 11/16 tunnor.

10. Erick Pederson ibidem, äger                        1 3/4 tunna.
AB. Utsäde det ena åhret,                                 1 9/16 tunnor.
CD. Det andra åhret,                                         29/32 tunnor.
F.  Samsäde uti Storhagen,                                3/4 tunnor.
      Höö uti samme hage,                                   2 1/16 lass.
      Höö uthi Kiellemyran med Å noterat,          3 lass.
      Åker uti samma myran,                                1/4 tunna.
      Höö uthi Kierrinnge täppan med Z noterat,  3 lass.
      Och ähr samma Kierringe täppa afrijtat folio 128.
      Ängesshage med Å noterat, afrijtat folio 128,  1 lass.
      En hästehage, afrijtat folio 127 med Å noterat.
H.  Höö uti Flohagen,                                        1/2 lass.
      Höö af en skarp hårdwalz ängh, afrijtat
      folio 13 med Ä noterat,                               2 lass.
      Höö af några ängzfieller uthi Långehagen belägne och
      ähre afritade folio 136 med XW noterat,     6 lass.

      Jöran Matzon i Bodane i Nybo fierdingen,
      äger och uthi förbemälte by,                          1 7/8 tunnor.
AB. Utsäde det ena åhret,                                 1 11/16 tunnor.
CD. Det andra åhret,                                         15/16 tunnor.
      Åker uti Nyåkeren med K noterat,              11/16 tunnor.
      Höö der sammestädess,                               3/4 lass.
      Höö Rijsshagen med L noterat,                   1 lass.


      Tåå ähr 1 skattehemman, ligger i
      tege skiefte tilhopa med Bomsarfue, uti
      den åkeren som förbemet ähr, nembligen uthi dhen
      med A noterat.

11. Erick Matzon i Tåå äger,                             3 1/2 tunna.
      Utsäde i den åkern med A noterat,              1 3/16 tunnor.
CD. Utsäde det ena åhret,                                 1 25/32 tunnor.
E.  Det andra åhret enskilt,                                 1 21/32 tunnor.
G.  Höö uthi Lissle ängan,                                  1 lass.
F.  Höö uti Flohagen,                                         2 lass.
      Åker uti samma hage,                                  1/2 tunna.
      Åkerwret med ÄX noterat,                         1 3/8 tunnor.
      Höö uti samme wret,                                   1/2 lass.
      Höö uti Tååsshagen med Ä.Ö.IJ. noterat,    4 1/4 lass.
      Åker uti samma hage,                                  5/8 tunnor.
      Tååsshagen med Ä.Ö.IJ. noterat, innehåller all til-
      hopa               höö                                      10 lass.
      Åker uti samma hage,                                  1 7/16 tunnor.
      Höö af hägnan, afrijtat folio 132 med 9 noterat, höö   8 lass.
      Höö af några hårdwals ängar uthi Längehagen be-
      lägne och ähra afrijtade och specificerad folio 135 med
      G noterat,                                                   24 lass.

12. Erick Pålson ibidhem, äger                          1 1/4 tunna.
      Utsäde i den åkeren med A noterat,            7/16 tunnor.
E.  Det andra åhret enskijlt,                               1 9/32 tunnor.
      Höö af Grindtäppan med Ö noterat,            6 lass.
      Åker uthi samma täppa,                               5/8 tunnor.
      Höö uti Tååsshagen med Ä.Ö.IJ. noterat,    1 1/2 lass.
      Åker uti samma hage,                                  3/16 tunnor.
      Höö uthi Långehagen af några teger som ähra afrijta-
      de och specificerade folio 135 med H noterat,  14 lass.

13. Mechel Bem ibidem, äger                            3 1/2 tunnor.
      Utsäde i den åkeren med A noterat,            1 3/16 tunnor.
DC. Utsäde det ena åhret,                                         tunnor.
E.  Det andra åhret,                                           1 21/32 tunnor.
      Åkerwret med IJ noterat,                            1 1/8 tunnor.
      Höö uthi samma wret,                                 2 lass.
      Höö uthi Tååsshagen med Ä.Ö.IJ no-
      terat,                                                           4 1/4 lass.
      Åker uti samma hage,                                  5/8 tunnor.

      Til förbemälte by ähr skogh til wedh och gerdz-
      le litet, mulebetet och litet.


(Karttext:)
Kallass Kielltäpperna.
Skogh och bärgh på denna sidhan.
Skogh och mulebethe på dhenna sidhan.
Grund leriordh.
Grundh leriordh.
Grundh leriordh.
Kallass Gate sueden.
Skogh och mulebethe påå denna sidhan.
Grundh leriordh.
Kalfue sueden.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Ler iordh.
Leriordh.
Leriordh.
Åkrödhz äghor på denna sidhan.
Dale elfwan.
Utsarfwe och Rafualzboo äghor påå denna sidhan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.