U3:127-8


(Rubrik:)
Tuna sochn,   Nybo fierdingen.


(Beskrivning:)
      Vtsarfue ähr itt skatte-
      hemman, alt tilhopa                                     6 tunnor.
A.  Utsäde det ena,                                          8 1/8 tunnor.
B.  Det andre åhret,                                          6 5/8 tunnor.
C.  Samsäde uti Rafuelzboo
      täckten, alla tilhoopa,                                  5 1/8 tunna.
      Höö uti samma täckt,                                  16 lass.
D.  Höö uti Sörtäcktan,                                     4 lass.
      Åker uti samma täckt,                                 15/16 tunnor.
      Höö uthi Flohagen med E note-
      rat,                                                              10 lass.
      Obrukad åker med F noterat,                     2 2/16 tunnor.

      Rafuelzboo ähr 1 skatte-
      hemman, ligger i tegeskifte til-
      hoopa med Vtsarfue både i
      åker och ängh och ränter för
                                                                        5 3/8 tunnor.

        Specialis.
1.   Hanss Nilzon i Vdd-
      sarfue, äger uti förbemälte by,                    4 tunnor.
A.  Utsäde det ena åhret,                                  2 3/8 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                          1 15/16 tunnor.
C.  Åker uti Rafuelzbo täckten
      med C noterat,                                           1 15/32 tunnor.
      Höö uti samma täckt,                                  4 11/16 lass.
D.  Åker uti Sörtäcktan,                                    9/32 tunnor.
      Höö uti samma täckt,                                  15/16 lass.
E.  Höö uti Flohagen,                                        2 7/8 lass.
      Åkerwret, afrijtat folio 130 och ähr
      med U noterat,                                           1 7/16 tunnor.
      Höö ibidhem,                                              1 lass.
      Höö af några änger som ähra afrijta-
      de folio 133 med P.Q.R noterat,                 7 1/2 lass.
      Obrukat åker med F noterat,                      23/32 tunnor.
      Höö af några ängessfieller uthi
      Lågehagen1 belägne, afrijtad folio 136
      med B.E.F noterade,                                  15 lass.

2.  Matz Oloffzon ibidem,
      ägher uti forbemälte2 by                             4 3/8 tunnor.
A.  Utsäde det ena åhret,                                  2 1/2 tunna.
B.  Det andra åhret,                                          2 3/32 tunnor.
C.  Samsäde uti Rafuelzbo täck-
      tan,                                                             1 19/32 tunnor.
                                          Höö.

      Höö uti samme täckt,                                  5 1/16 lass.
D.  Åker uthi Sörtäcktan,                                  5/16 tunnor.
      Höö uthi samma täkt,                                  1 11/32 lass.
E.  Höö uthi Flohagen,                                      3 3/32 lass.
      Höö af en hårdwallz ängh, afrijtat
      folio 133 med S noterat,                             2 lass.
      Obrukat åker med F noterat,                      27/32 tunnor.
      Höö af någhre ängessfieller, afrijtade
      folio 11 med D noterat,                              4 lass.
      Höö af Yttertruten med C noterat, fins folio 136,  5 lass.
      Noch höö af en ängzfiäll ibidhem, med D+ noterat,  4 las.

3.   Erick Anderson i Raf-
      uelzbo äger,                                                5 3/8 tunnor.
A.  Utsäde det ena åhret,                                  3 1/4 tunnor.
B.  Det andra ahret3,                                         2 9/16 tunnor.
C.  Åker uti Rafuelzboo täckten,                       2 1/32 tunnor.
      Höö uti samma täkt,                                    6 1/4 lass.
D.  Åker uti Sörtäcktan,                                    13/32 tunnor.
      Höö uti samma täckt,                                  1 19/32 lass.
E.  Höö uti Flohagen,                                        3 7/8 lass.
      Obrukat åker med F noterat,                      31/32 tunnor.
      Höö af några ladeängar uthi Långe-
      hagen belägne och kallass Innere och
      Ytter Trutan med A noterat och afrij-
      tade folio 136,                                            16 lass.

      Åkerödh ähr 1 skatte-
      hemman, alt tilhoopa                                   10 tunnor.
G.  Utsäde det ena åhret,                                  11 1/8 tunnor.
H.  Det andra åhret,                                          6 3/4 tunnor.
I.   Höö uti Åkerödzhagen,                                16 lass.
      Åker uti samma hage,                                  2 15/16 tunnor.
      Höö uti Åkerödz ängan som ähr afrijtat
      folio 134 med U noterat,                            26 lass.

            Specialis.
4.   Jöran Olofzon i Åkeröd,
      äger uti förbemälte hemman,                       2 1/2 tunna.
G.  Utsäde det ena åhret,                                  2 15/16 tunnor.
H.  Det andra åhret,                                          1 11/16 tunnor.


(Baksidans flik:)
      Notarum explicatio.

I.   Höö uti Åkerödzhagen,                                4 1/2 lass.
      Åker uthi samme hage,                                3/4 tunnor.
      Denne näst förbemälte Jöran Olofzon hafuer
      bygt sigh itt lithet hemman på sin ängh
      som han äger uti Långehagen, Diupe-
      dal benämd, huilket ähr afrijtat och
      specificerat folio 22.
      Höö uti Åkerödz ängan, afrijtat folio 134 med
      U noterat,                                                  6 9/16 lass.
      Höö af en ängessfiell, afrijtat folio 136 med
      42 noterat,                                                 3 lass.

5.   Nilz Staffansson ibidem, äger
      och uthi forbemälte2 hemman,                     1 1/2 tunna.
G.  Utsäde det ena åhret,                                   1 5/8 tunnor.
H.  Det andra åhret,                                           1 3/32 tunnor.
I.   Höö uti Åkerodz4 hagen,                              2 1/4 lass.
      Åker uthi samma hage,                                 15/32 tunnor.
      Höö af en skarp hårdwalz ängh, afrijtat foli-
      o 130 med Z noterat,                                  3 lass.
U.  Höö uti Åkerödz ängan, afrijtat folio 134,    3 13/16 lass.
      Höö af en ängessfiell, afrijtat folio 21 medh
      37 noterat,                                                 2 lass.


      Oloff Hanson i Bodane i Ny-
      bo fierdingen, äger och uti förbemälte hemman,  2 tunnor.
G.  Utsäde det ena åhret,                                  2 3/16 tunnor.
H.  Det andra åhret,                                          1 5/16 tunnor.
I.   Höö uti Åkerödz hagen,                               4 1/4 lass.
      Åker uti samma hage,                                  13/32 tunnor.
U.  Höö uti Åkerödz ängen, afrijtat folio 134,    5 1/8 lass.
      Höö af en skarp hårdwals ängh uthi Långehagen,
      afrijtat folio 136 med N noterat,                  3 lass.

      Jönss Jonson i Bomsarfue, finss
      folio         med nummero 8 , äger och i förbemälte
      hemman,                                                     3/4 tunnor.
G.  Utsäde det ena åhret,                                  3/4 tunnor.
H.  Det andra åhret,                                          9/16 tunnor.
I.   Höö uthi Åkerödz hagen,                             1 lass.
      Åker ibidem,                                               7/32 tunnor.
U.  Höö uti Åkerödz ängen, afrijtat folio 134,    2 1/8 lass.
      Höö af en skarp hårdwals ängh, afrijtat folio 136
      med N noterat,                                           2 lass.

      Hanss Andersson ibidhem, äger och
      uti forbemälte2 hemman,                             3/4  3/4 tunnor.
G.  Utsäde det ena åhret,                                   3/4 tunnor.
H.  Det andra åhret,                                          9/16 tunnor.
I.   Höö uthi Åkerödz hagen,                             1 lass.
      Åker ibidem,                                               7/32 tunnor.
U.  Höö uti Åkerödz ängan, afrijtat folio 134,    2 1/8 lass.
                                           And. And.


(Sid 128:)
      Notarum explicatio.

      Anderss Andersson i Bom-
      sarfue, finss folio       med nummero 5
      och ägher uthi förbemälte hemman              1/2 tunna.
G.  Utsäde det ena åhret,                                  1/2 tunna.
H.  Det andra åhret,                                          5/16 tunnor.
I.   Höö uti Åkerödz hagen med I noterat,         1/2 lass.
      Åker ibidem,                                               25/32 tunnor.
U.  Höö uti Åkerödz ängan, afrijtat folio 134,   1 1/4 las.

      Erick Mårtenson i Åsen.
      finss folio        nummero        ,
      äger och uti förbemälte heman,                   1 tunna.
G.  Utsäde det ena åhret,                                  1 3/16 tunnor.
H.  Det andra åhret,                                          11/16 tunnor.
I.   Höö uti Åkerödzhagen,                                1 1/8 lass.
      Åker uti samme hage,                                  5/16 tunnor.
      Höö uthi Åkerödz ängan, afrijtat
      folio 134 med U noterat,                             2 1/2 lass.
                                                      Olof.

      Notarum explicatio.

      Oloff Jönson i Nordenåker,
      finss folio 133 med nummero 7, äger och
      uti förbemälte hemman,                              1 tunna.
G.  Utsäde det ena åhret,                                  1 3/16 tunnor.
H.  Det andra åhret,                                          11/16 tunnor.
I.   Höö uti Åkerodz4 hagen,                             1 1/8 lass.
      Åker uti samme hage,                                  5/16 tunnor.
      Höö uti Åkerodz4 ängan, afrijtat folio 134
      med U noterat,                                           2 1/2 lass.

      Desse efterskrifne ängesstäpper
      komma Bometsarfue til och ähr specificerat
      som efterfolier5.
Z.  Kierringe täppan kommer Erick Peder-
      son i Bometsarfue til, finss folio 126 med nummero
      10,                                                             3 lass.
U.  Kommer Anderss Hansson ibidhem til, ähr
      specificerat folio 126 med nummero 6,      4 lass.
Q.  Dammyre täppan, kommer Anderss Jönson
      ibidhem til och ähr specificerat folio 126 med nummero 2.
M.  Kommer Jöran Olofszon ibidhem til och ähro spe-
      cificerat folio 126 med nummero 3.
I.   Dammyre täppan, kommer Peder Jöranson
      til ibidhem, ähr specificerat folio 126 nummero 1.
X.  Dammyre täppan, kommer Anderss Olofzon i
      bidhem til, ähr specificerat folio  med nummero 7.
Ä.  Mörtkiernan, kommer Erick Peedersson
      til och ähr specificerat folio 126 nummero    .
Å.  Ängesstäppa, kommer och forbemälte2 Erick Peederson
      til, fins folio 126 med nummero 10.
Å.  Hästehage, kommer och förbemälte Erick Peder-
      son til.
L.  Kierringe myran, kommer Mass Anderson
      i Åsen til,         finss folio 132
      med nummero 5, höö                                 4 lass.
Z.  En hästehage, kommer Hanss Tommesson
      til och specificerat folio 126 med nummero 2.
K.  Ängessfiell, kommer Norr eller Södher hemmanet til
      i Solbergia i Morbygge fierdingen, finss
      folio 61 och kallass förbemälte ängen Amforss
      hagen,  höö                                                 2 lass.
      Till förbemälte by ähr skogh och mulebete
      litet. Fijskewatn någit uthi elfuen.


(Karttext:)
Bometsarwe äghor påå dhenna sidhan.
Bometz-sarfue äghor påå dhenna sidhan.
Lermylla.
Her möther skogh och bärgh på dhenna sidhan.
Lermylla.
Lermylla.
Lermylla.
Lermylla.
Lermylla.
Obrukad ler mylla.
Dale elfuen.
Kallass Mört tiernan.
Bodane äghor på dhenna sidhan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

________________________
1Fel för Långehagen?
2Fel för förbemälte.
3Fel för åhret.
4Fel för Åkerödz.
5Fel för efterfölier.